Fylkesvei 7 gjennom Tokagjelet ble mandag sperret da en kjempeblokk på ca. 300 kubikkmeter raste ut rett over munningen til Snauhaugtunnelen. Både tunnelportalen og deler av veibanen ble knust av massene, og en formidabel jobb venter ryddemannskapene.

Onsdag klatret geolog Njål Farestveit i Statens vegvesen opp i fjellsiden.

— Jeg har hatt med meg klatrerne fra Mesta, og vi har vært oppe i tau og prøvd å se på store strukturer som vi har sett på helikopterbildene at finnes der, sier Farestveit til BT.

Fant åpen sprekk

Han forteller at det går en «skjærsone» bak fjellmassene som raste ut.

— Det er en struktur som er mindre robust enn fjellet rundt. Øverst er det en åpen sprekk som nede på veiens nivå er lukket. Utenfor denne strukturen er det også noen andre partier som må ses på. Vi står nok foran en boltejobb, men vi må også ha kontroll på denne sprekken, sier geologen.

Han har bedt klatrerne fra Mesta om å undersøke flere deler av fjellsiden.

Vurderer overvåkning

— Det er noen områder jeg vil de skal sjekke for meg. I tillegg er det en del fjellsikringsarbeid som gjenstår, Mesta skal renske ned noen løse blokker og rydde litt skog. Jeg skal vurdere bildene de tar i morgen, og diskutere med kolleger. Jeg håper å komme med en anbefaling i løpet av morgendagen.

- Hva bør gjøres med sprekken i fjellsiden?

— Jeg har målt helling og plassering og slikt. Den ligger såpass baki, så det er ikke snakk om å sprenge vekk fjell, men eventuelt å overvåke den for å fange opp forandringer, sier geologen.

Trolig stengt i uker

Det er ikke første gangen det går ras i området: På den ca. 300 meter lange strekningen mellom Snauhaugtunnelen og Hansagjeltunnelen har det de siste ti årene gått 12 ras.

Ingen av disse rasene har imidlertid vært i nærheten av omfanget til mandagens ras. Slik BT skrev i går, skal Vegvesenet nå se nærmere på rassikringen i Tokagjelet.

Trolig tar det uker før veien er ryddet.

— Vi begynner ikke å fjerne noe før vi er sikre på at det ikke er mer som kan rase ned. Når det ser bra ut, kan ryddearbeidet begynne i løpet av kort tid, sier Einar Selland, kontrollingeniør i Statens vegvesen.