Kommunen sier at den PCB-holdige jorden ikke medfører akutt helseskade, men lover å sette i gang tiltak for å renske opp barnas lekeområder.

Det var ved Paradis skole i Fana, Holen skole på Laksevåg og Ytre Arna skole at Norges Geologiske Undersøkelser fant så mye PCB at det blir omtalt som «unødvendig eksponering av helseskadelig stoff». Stoffet kommer trolig fra malingrester, puss og fugemasse brukt i tidsrommet 1952-80, som har blitt skylt ned i jorden under senere oppussing.

— Dette er ikke akseptabelt. Vi vil nå kartlegge omfanget nærmere, og deretter sette i gang eventuelle oppryddingstiltak, sier byveterinær Ingvar Tveit.

Elevene ved Paradis skole fikk fredag med seg et informasjonsskriv hjem der rektor redegjorde for funnene og hva som skal gjøres. Leder for Foreldrearbeidsutvalget ved Paradis skole, Dagny Gran Pedersen, er fornøyd med arbeidet kommunen har gjort hittil.

— Jeg har selv hovedfag i kjemi, så jeg vet at det ikke er noen grunn til panikk. Den eneste måten ungene kan få PCB i seg er hvis de spiser jord. Foreløpig stoler jeg på at kommunen tar de nødvendige forholdsregler, sier Pedersen til BT. Totalt har kommunen nå undersøkt 17 skoler.