Åtte uker er satt av til Bergens største narkosak. Alle de fem tiltalte er nigerianske statsborgere, og to tolker skal oversette det som foregår i Bergen tingrett for dem.

Totalt er de tiltalt for innførsel av mer enn ni kilo heroin, salg av nær åtte kilo og heleri av over fem millioner kroner som politiet mener er tjent på narkosalg.

Alle de fem tiltalte nekter for at de er del av noen organisert kriminell gruppe, slik aktoratet mener.

  • Den hovedtiltalte 29-åringen har erkjent å ha oppbevart 600 gram heroin — halvparten av stoffet som ble funnet i en leilighet i Oslo da politiet slo til.
  • En 40-åring har forklart at den andre halvparten tilhører ham og en tredje tiltalt (47). 40-åringen har også erkjent at han og 47-åringen importerte 800 gram heroin, og solgte 200 gram. 47-åringen nekter all skyld.
  • Også de to siste tiltalte, en 42 år gammel mann og en 37 år gammel kvinne, nekter all befatning med narkotika og narkopenger. 1,3 kilo heroin på badet

Til tross for at saken omfatter innførsel av minst ni kilo heroin, er bare knappe 2,3 kilo beslaglagt i saken.

960 gram kom ut av magen til en kurér om ble tatt på Flesland i september 2009. Dette funnet startet opprullingen av saken.

Etter omfattende avlytting og spaning slo politiet til mot en leilighet i Oslo der de mente mottakeren av heroinet til kureren befant seg. På badet i leiligheten fant etterforskerne nær 1,3 kilo heroin i fire plastposer.

Resten av stoffet som den hovedtiltalte er anklaget for å ha smuglet inn i landet, er solgt, mener aktoratet. De mener imidlertid at blant annet telefonavlytting og valutatransaksjoner beviser at ytterligere minst 7,7 kilo er smuglet inn i landet av den hovedtiltalte 29-åringen.

Statsadvokaten mener de har drevet organisert narkovirksomhet, og har tiltalt dem etter den såkalte mafiaparagrafen. Strafferammen for de fire mennene, som har de alvorligste tiltalepunktene mot seg, er dermed på 20 års fengsel.

Sikkerhetstiltakene rundt rettssaken er strenge.

Metalldetektor

To politifolk passer på hver av de fem tiltalte, og alle som skal inn i rettssalen må gjennom en metalldetektor i korridoren i tinghuset.

— Dette er en vurdering politiet gjør i samarbeid med retten, og etter råd fra oss som kjenner saken. De tiltalte risikerer strenge straffer, og vil ha mye å tjene på å unndra seg straff, sier aktor Benedicte Hordnes.

**Les også:

Hovedtiltalte nekter skyld**

Både Bergen tingrett og politiet har hatt en stor jobb med å løse logistikken rundt rettssaken.

En annen stor narkotikasak starter også i Bergen tingrett i dag, og tingretten har ikke nok celler til alle de tiltalte i små pauser og lunsjpauser.

Ville sette fanger i containere

Retten vurderte derfor å leie inn containere og plassere dem på Tårnplass for å bruke som varetektsceller. Det sa imidlertid Domstoladministrasjonen nei til.

Verken retten eller politiet ønsker noen gjentakelse fra 2008, da en tiltalt i en narkosak rømte fra tinghuset i en pause.

Derfor skal de tolv tiltalte passes på av politiet hele tiden.

I stedet for containerceller skal politiet gjennomføre en daglig flytteoperasjon mellom politiarresten i Bergen sentrum og Bergen fengsel i Åsane så lenge rettssakene pågår.