Det var fransk politi som gjorde funnet på det bergenske rederiet Gearbulks skip «Quetzal Arrow», melder Trade Winds.

Beslaget ble gjort torsdag den 11. oktober, etter en målrettet aksjon som tollvesenets spesialenheter gjennomførte i havnen i La Pallice. Det opplyser franske tollmyndigheter.

Etter flere timers leting om bord, fant de kokaien i en forseglet pose i skipets skrog.

Sjeldent beslag

Funnet ble gjort i La Rochelle, og verdien er anslått til 950.000 euro. Det tilsvarer over 7 millioner norske kroner.

Til sammenligning er de største kokainbeslagene som er gjort i Norge på henholdsvis 153 kilo (Mo tollsted, november 2005) og 18,9 kilo (Gardermoen, januar 2007).

Skipet skal ha gjort et stopp i Columbia på vei til Brasil.

SKIPET: «Quetzal Arrow» fra bergensrederiet Gearbulk. Teknisk sjef i rederiet, Hans Hegre, bekrefter kokainfunnet om bord. - Gearbulk har en klar policy om å samarbeide 100 prosent med myndigheter i slike saker som dette, sier Hegre.

Ifølge franske tollmyndigheter er slike beslag relativt sjeldne i Frankrike.Teknisk sjef Hans Hegre i Gearbulk bekrefter at det er gjort et funn av kokain på båten.

Kapteinen anholdt

Rederiet ble informert ved at skipets kaptein ringte og ga beskjed like etter at tollerne hadde funnet pakker med ukjent innhold.

— Gearbulk har en klar policy om å samarbeide 100 prosent med myndigheter i slike saker som dette. Etter at lokale myndigeter hadde gjennomført sine undersøkelser, ble kapteinen, mannskap og fartøy klarert og skipet forlot havnen lørdag 13. oktober, med kurs for neste havn, skriver Hegre i en e-post.

Kapteinen ble først anholdt med status som vitne.

Gjør tiltak

- Hvordan kan stoffet ha kommet om bord på deres skip?

— Det har vi ingen formening om på nåværende tidspunkt, sier Hegre.

Han forteller at dette ikke har skjedd på deres skip tidligere.

— Tiltak for å redusere muligheten for gjentagelse vil bli grundig evaluert, opplyser han.

FUNNET HER: Posen med kilovis av kokain ble funnet i en passasje i skipets metallskrog.