Heidi Eikremsvik, sunnhordland.no

Kjell Harald Vik fann ei luftgeværkule i juret til kua han skulle mjølka på Stord tysdag kveld.

– Eg er redd at nokon har skote på kua med luftgevær, seier avløysar Kjell Harald Vik, som passar kyrne til bonde Olav Høyland på Høyland medan han er på ferie.

Han kan ikkje fatta at nokon kan få seg til å gjera slikt.

Debatt: Korleis bør ein reagera mot dyreplageri?

Fæl hending

– Dei kan ikkje ha mykje mellom øyra som skyt på dyr, seier Vik. Han finn ikkje heilt ord for kva han skal seia om slik framferd. Han kom over kula då han skulle vaska juret før mjølking. Då han prøvde å fiska kula ut, hadde det danna seg ein slimete propp i juret og det rann mjølk ut.

Han drøfta med bonden om han skulle få dyrlegen til å sjå på det, men Høyland meinte han kunne sjå det heile an til onsdag kveld.

– No ser det ut som det kan ha roa seg og at 356 truleg unngår infeksjon i juret, seier 19-åringen som har vore avløysar dei siste åra.

Per Høyland, far til Olav som driv garden i dag, fortel at kyrne gjekk oppe på Langhaugen då dette skjedde. Han tykkjer det er fælt dersom nokon brukar dyra som blink, og lurer på kvar foreldra er dersom det er born som har gjort dette.

Politiet reagerer

Fungerande lensmann i Stord lensmannsdistrikt, Dag Vidar Nordhus, ser svært alvorleg på at nokon skyt på beitande kyr.

– Dette er mildt sagt grotesk. Og det er sikkert smertefullt for kua. Nordhus bed om at politiet må få melding når slikt skjer. Han ville senda politifolk opp på garden sjølv om bonden førebels ikkje har meldt hendinga til politiet.

Kjell Harald Vik fann ei kule i kujuret då han skulle mjølka tysdag.
Heidi Eikremsvik, Sunnhordland