— Åstadgranskinga held fram onsdag, opplyser politiførstebetjent Nordhus ved Stord lensmannskontor til bt.no.

Familien på to vaksne og fire barn var ute eit ærend, då det byrja brenne. Dei mista alt dei eigde i brannen.

LEIF KRISTiAN SKUTLE