Fisker Trond Sangolt hadde tirsdag fått en ubuden gjest i garnet. Kongekrabben ble funnet på cirka 200 meters dyp, og ble levert til Havforskningsinstituttet, hvor den blir forsvarlig holdt i live.

— Det første jeg tenkte da jeg dro krabben opp var at jeg måtte få den levende til Havforksningsinstituttet, sier Sangolt til bt.no i ettermiddag.

Som fisker synes han det er ille at den glupske og formeringsdyktige skapningen har dukket opp på sørlige jaktmarker.

— Det er en hunnkrabbe med rogn, så om den får spre seg er det veldig alvorlig, sier han.

Han har nå fire nye garn ute for å sjekke om det er flere beist i området.

— Det er nå rart at jeg har funnet den eneste krabben, sier han.

- Lite sannsynlig Havforskningsinstituttet og Fiskeridirektoratet er ikke begeistret over funnet.

— Dette er en introdusert art i norske farvann, og det er vedtatt at den ikke skal eksistere vest for Nordkapp, sier informasjonsrådgiver i Fiskeridirektoratet, Dag Paulsen.

Han tror ikke krabben kan ha krabbet sørover av seg selv.

— Jeg tror ikke det fins muligheter for at den har kommet av seg selv. Det er funnet kongekrabbe sørover til Vesterålen, men ikke lenger, så at den plutselig har gått helt til Sotra er lite sannsynlig, sier Paulsen.

— Vi tror at når det dukker opp slike enkeltfunn av store krabber langt fra det vi regner som krabbens "kjerneområder" uten at det er gjort funn mer eller mindre kontinuerlig i mellom disse stedene, regner vi det som mest sannsynlig at krabben er satt ut, sier forsker Jan H.Sundet på Havforskningsinstituttets nettsider .

- Alvorlig Fiskeridirektoratet ser alvorlig på saken og vil gjennomføre et prøvefiske i området der krabben ble fanget.

— Dersom kongekrabbe bevisst er satt ut er det alvorlig naturkriminalitet. Vi oppfordrer alle som kan ha informasjon om hvordan krabben kan ha havnet i sjøen om å ta kontakt med oss, sier regiondirektør Hans Haddal i Fiskeridirektoratet Region Vest.

Fiskeridirektoratet og Havforskningsinstituttet oppfordrer alle om å være oppmerksomme på hvilken krabbe de får i fangstene sine. Mistenker du at det er kongekrabbe du har fått kan du ta kontakt med Havforskingsinstituttet eller Fiskeridirektoratet.

Synspunkter? Si din mening her.

Elin Elvsås (mms)
Elin Elvsaas (mms)
Elin Elvsås (mms)