ANNE MYKLEBUST ODLAND

På to måneder har elevene til sammen fått 74 kontrollavgifter og 29 inkassovarsler. Det etter å ha parkert på den private parkeringsplassen utenfor bygget som huser blant andre Egroup, Statoil, Aicon og Prior Nor i Kanalveien 88 — nærmeste nabo til NRK og Kristkirken.

— Det er forhold mellom Egroup og gårdeieren FAV Eiendom og Legal Parkering som ikke fungerer, og jeg stiller meg ikke ansvarlig for avgiftene. Det er fortvilende at inkassovarslene strømmer inn. Vi er lovet gratis parkering, sier Barry Whitley og tilføyer:

— Bare på en dag plukket vi avgifter for 16.000 kroner. Den dagen var plutselig ikke parkeringsbevisene vi brukte gyldige lenger - men vi fikk ikke beskjed!

- Lever av konflikt

— Noen av oss visste ikke engang at vi hadde fått kontrollavgift før inkassovarslene dukket opp i posten. Egroups ansatte hadde plukket blankettene fra bilene for å ordne opp i saken. Men nå er det to måneder siden de første avgiftene kom, og saken er helt låst. Det er helt feil å la dette gå ut over oss elevene, sier Barry Whitley, elevenes talsmann overfor parkeringsselskapet. For elevenes harme retter seg først og fremst mot det private selskapet Legal Parkering.

— De lever av å operere på et område der det er konflikt og spekulerer i det. Det er tilfeller hvor vaktene ikke har giddet å bøye hodet for å se på lappene som har vært bøyd, sier en av de andre elevene og tilføyer:

— Dette irriterer meg grenseløst. Jeg er her for å gå på kurs, ikke hanskes med avgifter og inkassovarsler.

Cowboytilstander

Det er daglig leder i Egroup, Roald Carlsen, som nå sitter på de 74 fakturaene som de 47 elevene har fått, og en bunke fakser hvor han ber Legal Parkering og Bryn Creditt henlegge kravene.

Frank Jørgensen, avdelingsleder i Legal Parkering i Bergen, mener det har vært «cowboy-tilstander» på parkeringsplassen.

— Det er gårdeier og leietaker som må rydde opp i forholdet. Egroup betaler for tjue plasser, og vi har gitt avgifter når det har vært parkert flere biler her enn det. Det holder ikke å komme trekkende med oblatet fra lommen og si at man glemte å legge den på dashbordet, sier Frank Jørgensen, som er innstilt på å følge opp sakene så langt det går juridisk.

— Vi gjør jobben vår og spekulerer ikke i at det er konflikt her, sier han.

Vil rydde opp

Driftssjef Odd Fondevik i FAV Eiendom AS er trygg på at Legal Parkering har gjort en seriøs jobb etter at de ble hyret inn ved årsskiftet for å få orden på parkeringsplassen.

— De har gjort en grei jobb. Problemet er at Egroup ikke retter seg etter avtalen; de har parkert utenfor anvist plass og har laget sine egne parkeringslapper og distribuert til flere biler enn de betaler for. De går inn for å boikotte ordningen, fordi den ikke passer dem, hevder Fondevik.

Daglig leder i Egroup, Roald Carlsen, hevder på sin side at tvisten står om hva slags merking det har vært på bilene.

— Vi når ikke frem med våre syn, og stanger hodet i veggen, sier Roald Carlsen, fortvilet på kundenes vegne.

En garanti for at studentene ikke skal bli den tapende part i krangelen, kunne først styreleder i Egroup, Jørn Ludahl, gi i går - etter at Bergens Tidende hadde tatt saken.

— Vi stridende parter må løse konflikten på bakrommet og ordne opp, men jeg kan garantere at studentene ikke skal bli skadelidende, sier Ludahl og tilføyer:

— Men det har vært urettmessigheter fra parkeringsselskapets side. Kontrollavgifter er stor butikk.

KLASSE SKYLDER 37.000: - Vi gikk ut ifra at når vi fikk lovord om gratis parkering, så skulle alt være i orden, sier Barry Whitley (bak t.v). Inger Margrethe Larsen (foran) og Madeleine Herland er også fortvilet over de 74 avgiftene Legal Parkering har delt ut til klassen. Til sammen skylder elevene 37.000 kroner. FOTO: HELGE SKODVIN