— Det er bare et tidsspørsmål før det skjer noe virkelig alvorlig her inne, sier drapsdømte Erik til Bergens Tidende.

— Fengselsbetjentenes fagforening mener fulle fengsler og lav bemanning er årsaken til volden, og krever nye stillinger.

Voldsepisodene blant de innsatte i Bergen fengsel har økt merkbart de siste ukene. Fanger flyr på hverandre når vaktene ikke ser, enten i fellesområdene eller inne på cellen når dørene låses for natten. I forrige uke toppet det seg da en mannlig fengselsbetjent ble slått ned bakfra, tilsynelatende helt uten grunn. Heldigvis gikk det noenlunde bra med betjenten denne gangen.

— Det er bare et tidsspørsmål før det skjer noe virkelig alvorlig her inne. Spørsmålet myndighetene må stille seg, er hvor lenge de kan spare før det skjer en kjempesmell, sier drapsdømte Erik.

Høyt sykefravær

Han er ikke alene om å bekymre seg. Flere av de ansatte går rundt og er engstelige når de er på jobb.

— Vi frykter for både vår egen og de innsattes sikkerhet. Nå må myndighetene ta ordentlig tak i problemet, slik at vi alle kan føle oss trygge her ute, sier lederen i Bergen fengsels personalforening, Per Arne Borsheim.

Han mener voldsepisodene kunne vært unngått dersom fengselet hadde hatt flere fangevoktere. Fengslene blir fylt til randen for å ta unna soningskøene, men det blir ikke bevilget penger til å ansette flere fengselsbetjenter. Dermed får hver ansatt stadig flere fanger å passe på, noe som ifølge Borsheim har økt stressnivået så mye blant betjentene at sykefraværet har gått til værs.

Fagforeningens høyeste ønske er et nytt fengselsbygg, øremerket varetektsfanger. Men det vil ta tid. Derfor har Borsheim to konkrete krav for å bedre situasjonen på kort sikt: Unngå flere dubleringer (to mann deler én celle), og skaff penger til flere stillinger.

Fanger tier om vold

— Å sette en ekstra seng inn på en celle løser ingenting. Vi har flere fanger her enn vi har celler til, og har ikke mulighet til å få med oss alt som skjer. Behovet for økt bemanning er skrikende. Når vi i stedet hører snakk om å kutte stillinger, er det på tide å slå neven i bordet og si at nok er nok, sier Borsheim.

Innsatte Erik støtter fengselsbetjentenes krav. Den drapsdømte sørlendingen mener det allerede er mye vold i fengselet som de ansatte aldri finner ut av. Han frykter det blir fritt frem for indre justis blant de innsatte dersom utviklingen fortsetter.

— Det skjer jo allerede ting her som ikke de (ansatte, journ.anm.) får greie på. Folk holder tett. Fengselsbetjentene får aldri vite mer enn det lille de klarer å hale ut av oss, sier Erik til BT.

- Ikke dramatisk

Underdirektøren i Bergen fengsel, Siri Fahlvik Pettersen, bekrefter at det har vært flere voldstilfeller bak murene siste tiden. Hun mener likevel at situasjonen langt fra er så dramatisk som den fremstilles.

— Episoder mellom fangene er rimelig dagligdags i et stort fengsel. Selv om vi nå har hatt litt flere tilfeller enn tidligere, er det ikke slik at vi er i ferd med å miste kontrollen her ute. Vi har ikke hatt noen problemer med å takle de problemene som har dukket opp, sier Fahlvik Pettersen.

— Hva tror du er årsaken til at volden har tiltatt?

— Det kan selvsagt være et utslag av at det er trangt om plassen, men det kan like gjerne være en tilfeldighet. Sånne ting går i bølger. Når det først skjer én episode, kommer det ofte flere. Derfor blir det for enkelt bare å skylde på ressurssituasjonen og dubleringen, sier underdirektøren.

- Strammere i 2004

Fengselsbetjentenes bønn om penger til nye stillinger, ser ut til å forbli ubesvart en god stund fremover. Ifølge direktøren for Kriminalomsorgen region vest, Per Sigurd Våge, tyder signalene på at budsjettet for 2004 blir enda strammere enn for inneværende år.

— Foreløpig vil det ikke skje noe annet enn at vi vil vurdere situasjonen fortløpende, og skjerpe inn der det måtte være behov for det. Bemanningen i Bergen fengsel er kanskje ikke helt optimal, men absolutt tilfredsstillende og god i forhold til andre fengsler, sier Våge.

STØTTER KRAV: Fangene i Bergen fengsel støtter fengselsbetjentenes krav om bedre bemanning. - Det skjer jo allerede ting her som ikke de får greie på, sier drapsdømte Erik. - Vi har ikke mulighet til å få med oss alt, sier betjentenes tillitsvalgte, Per Arne Borsheim.<p/>FOTO: TOR HØVIK