Bergen fengsel ble delvis evakuert etter en brann fredag ettermiddag.

— Det brenner i en celle i Bergen fengsel i Steinestøvegen. Vi vet ikke omfanget ennå, opplyste 110-sentralen i Hordaland kort tid etter brannmeldingen.

Den kom litt før klokken 14 fredag ettermiddag.

BT var klokken 14 i kontakt med vaktsjefen ved fengselet, men han var travelt opptatt og henviste til direktøren.

I lukket avdeling

Etter det BT får opplyst, startet brannen på en celle i avdeling A, som er en lukket avdeling ved fengselet. Fredag var det, mot normalt, ikke fullt belegg ved avdelingen.

Ifølge politiet skal en innsatt være skadet, mens to ansatte «har pustet inn noe røyk og blir sendt til sjekk». Totalt 27 fanger er blitt evakuert.

— Det er ikke noe som indikerer alvorlig skade, så langt vi har oversikt over. Det kan være snakk om røykskader, sier fengselsleder Eli Sjo ved Bergen fengsel til BT.

- Hva er det som har skjedd?

— Det ser ut som om det har startet brann på en celle, og at det har vært litt spredning til flere andre celler. Vi snakker toppen om tre celler til sammen. Nå er brannen under kontroll, sier Sjo litt over klokken 14.

- Startet på en celle

Så vidt hun vet, tyder alt på at celle-brannen ble startet av en innsatt.

— Det vi vet, er at det er en innsatt som er involvert i brannen. Vedkommende er lettere skadet. Vi har ingen indikasjoner på andre skadde eller alvorlig skade, sier Sjo.

- Var det innsatte i alle de tre cellene som ble berørt?

— Det vet jeg ikke.

- Hva vet du om den skadde innsatte?

— Foreløpig ingenting.

- Hvordan ble ansatte hos dere berørt?

— De må håndtere dette og avverge at det blir en større brann. Det har de fulgt opp. Jeg kan ikke utelukke at noen av dem vil trenge medisinsk oppfølging, men vi har ingen indikasjoner på at noen er direkte skadet av røykutviklingen, sier Sjo.

258 innsatte

På en pressekonferanse i fengselet i 14.30-tiden sier Sjo at politiet og brannvesenet bistår fengselet i etterarbeidet. Ifølge NTB ble alle de innsatte på den aktuelle avdelingen evakuert ut på fengselets uteområde.

— Sitasjonen er blitt håndtert i henhold til vår kriseplan. Innsatte ble fulgt ut til et bestemt område, der de ble kontrollert og telt. Det er vanlig rutine. Vi har full kontroll, sier Ivar Solhaug Jensen, fungerende assisterende fengselssjef.

- Var brannen påsatt?

— Vi har ikke detaljer om hendelsesforløpet, heller ikke årsaken til brannen. Men vi vet at en innsatt er involvert, sier Jensen.

Bergen fengsel har totalt 258 innsatte, og er et av landets største fengsler. Fengselet har seks avdelinger, hvorav fire av dem er lukkede avdelinger.

BRANN: 27 fanger evakuert etter at det begynte å brenne i Bergen fengsel fredag ettermiddag.
RONALD E. HOLE