— Det er riktig at jeg har hatt kontakt med den innsatte etter hans løslatelse. Jeg forsøkte å få ham på rett kjøl igjen. Det informerte jeg fengselsledelsen om og ble da bedt om å trø forsiktig. Jeg har ikke problemer med å innse at jeg burde holdt meg helt unna. Men uansett: Mannen har aldri bodd hos meg, hevder betjenten overfor Bergens Tidende.

- Ingen husleiekontrakt

Fangen har en helt annen historie.

— Jeg bodde hos fengselsbetjenten en snau uke, sier 29-åringen, som de siste årene har gått inn og ut porten ved Bergen fengsel.

Ved Sosialkontoret på Landås har man imidlertid antatt at betjenten har vært mannens utleier fra februar helt til i dag.

— Fengselsbetjenten har etter det jeg vet gitt muntlig tilsagn om at han skulle tilby 29-åringen midlertidig bopel. Det finnes også et notat om dette underskrevet av begge parter. Men det finnes ingen gyldig husleiekontrakt, sier helse- og sosialsjef i Årstad bydel, Robert Pettersen.

Fengselsbetjenten flyttet ut av den aktuelle leiligheten for flere måneder siden. Likevel står han fremdeles oppført som utleier i sosialkontorets registre. Pengene går ifølge helse- og sosialsjefen til 29-åringen, som nå sitter varetektsfengslet - siktet for to ranstilfeller og vold mot offentlige tjenestemenn.

— Vi kommer til å granske denne saken nærmere, sier Pettersen.

- Svindelforsøk

Betjenten avviser kategorisk at han verken muntlig eller skriftlig har sagt ja til å huse den kriminelle 29-åringen.

— Det eneste jeg har gjort er å underskrive et dokument på at jeg skulle være mannens støttekontakt. Står jeg oppført som utleier, er jeg blitt forsøkt svindlet, sier han til Bergens Tidende.

Helse- og sosialsjef Pettersen stadfester at mannen er oppnevnt som støttekontakt.

— 29-åringen har gått til fengselsledelsen med dette for å hevne at jeg har anmeldt han for tyveri i mai, fortsetter betjenten.

Ved Laksevåg lensmannskontor får BT bekreftet at det foreligger en anmeldelse.

Må forklare seg

Torsdag må den sykmeldte betjenten forklare seg for fengselsdirektør Siri F. Pettersen, som nå har fått nok en lei sak på bordet. Tidligere i sommer avslørte BT at to kvinnelige ansatte har hatt kjærlighetsforhold til innsatte i fengselet.

— Dersom betjenten faktisk har huset en innsatt, ser vi alvorlig på saken. Da kan den få konsekvenser for vedkommende. Men det hender jo at innsatte kommer med beskyldninger mot ansatte som ikke har rot i virkeligheten, presiserer Pettersen.

Det er ikke ulovlig for fengselsbetjenter å pleie kontakt med løslatte fanger på fritiden, heller ikke å la dem bo hos seg.

— Men slik kontakt skal fengselsledelsen helst ta initiativ til og uansett skal den klareres med oss, sier fengselsdirektøren.

Inspektør Gunnar Engelsen, avdelingsdirektør i Bergen fengsel, forteller at han bare delvis var informert om hva som foregikk.

— Betjenten fortalte at han trente i samme lokaler som den innsatte, men ikke noe mer. Vi rådet ham til å trå forsiktig.

- Rosverdig

Tidligere fengselsprest Kjell Grønner kjenner godt til 29-åringen, som han beskriver som en venn. Presten er også kjent med at fengselsbetjenten har forsøkt å hjelpe ham.

— I utgangspunktet synes jeg det er rosverdig at noen vil stille opp for mennesker i nød. Men jeg kjenner ikke alle omstendighetene i denne saken, sier Grønner.