Årsaken for strømbruddet er at Nesttunelven har gått over sine bredder og det er kommet flomvann inn i bygget, går det frem av en pressemelding.

Telefonhenvendelser betjenes som normalt, for trygdeetatens kundesenter svarer telefonen for trygdekontoret. Dersom noen har behov for å oppsøke trygdekontoret kan de oppsøke Ytrebygda arbeids— og velferdssenter.