Mens sjefen var på ferie nyttet den 39 år gamle kvinnen anledningen til å gi seg selv et skikkelig lønnsløft. I forbindelse med at hun rettmessig skulle overføre 97,50 til sin konto, plusset hun like godt på tre nuller til, slik at beløpet ble 97.000,50 kroner.

Dette gikk bra helt til sjefen kom tilbake på jobb, og rutinemessig gikk gjennom papirene.

— Det var ikke så vanskelig å finne ut hvor pengene var blitt av, ettersom hun hadde brukt sin egen konto, sier mannen som er daglig leder i firmaet.

— Jeg ble selvsagt veldig skuffet over at en betrodd medarbeider kunne gjøre noe sånt, legger han til.

Bare ett underslag

Det var neppe et tilfeldig valgt beløp kvinnen valgte å overføre. Med så mange like tall håpet hun trolig at underslaget ikke skulle bli oppdaget.

Undersøkelser som bedriften og politiet har gjort, har ikke avdekket flere uriktige pengetransaksjoner.

Pengene som kvinnen lurte til seg skal hun ha brukt til å dekke privat forbruk.

Da underslaget ble oppdaget, gikk sjefen rett til kvinnen og ba om en forklaring. Hun stilte seg helt uforstående til hvor pengene var blitt av.

— Hun strittet imot fra første stund. Selv ikke når bevisene ble klare, la hun kortene på bordet. Hun har ikke beklaget seg, tvert imot, sier den daglige lederen.

Pengene svidd av

Han ga kvinnen et tilbud hun burde tatt imot.

— Jeg sa til henne at dersom hun tilsto, og betalte pengene tilbake, så skulle jeg droppe anmeldelsen. Det tilbudet nyttet hun seg ikke av, sier bedriftslederen.

— Har pengene kommet til rette?

— Nei, hun har ikke betalt noe tilbake til oss. Jeg regner med at pengene for lengst er brukt opp. Det virker heller ikke som om hun har evne til å gjøre opp for seg.

Bedriftslederen måtte gå den tunge veien til politiet for å anmelde en betrodd medarbeider for grovt underslag. Nå må kvinnen, som naturlig nok ikke lenger jobber i Bergens-firmaet, møte i retten.

Saken skal gå i det som tidligere het forhørsretten. Det betyr at den siktede kvinnen i utgangspunktet har tilstått og godtar å bli straffet der og da. I retten må hun regne med å bli møtt med et straffeforslag på flere måneders fengsel. I tillegg vil bedriftens forsikringsselskap kreve at hun betaler tilbake pengene hun har tatt.