— Jeg kan bekrefte at jenten og onkelen hennes har kommet seg over grensen til Irak, sier informasjonsrådgiver Rune Bjåstad i Utenriksdepartementet til bt.no.

— Onkelen har gitt uttrykk for at han ikke har behov for at ambassaden tar kontakt, sier Bjåstad. Jentens to brødre og begge foreldrene omkom i en bilulykke i Syria 3. august. Familien bodde i Fana, og var på vei hjem til Bergen og skolestart da det fatale skjedde. Slektningene deres har bedt om at familien blir gravlagt i hjembyen Suleimaniya i Nord-Irak.

Onkelen, som bor i Tyskland, er jentens nærmeste gjenlevende familiemedlem. Hun har ingen annen familie i Norge. Men Utlendingsdirektoratet slår fast at dersom hun ønsker å komme tilbake til Norge, er det ingen hindre for det.

— Det viktigste er at hun blir tatt hånd om i den situasjonen hun er i. Dersom hun gir uttrykk for at hun vil til Norge, så vil det bli lagt til rette for det, sier Karl Erik Sjøholt, avdelingsdirektør i UDI.

Hvis jenten kommer tilbake til Norge, vil det bli oppnevnt en verge for henne. Men dersom hun blir boende i Nord-Irak, har ikke norske myndigheter noe ansvar for å skaffe henne verge.

Årsaken er at jenten ikke var norsk statsborger, men bare hadde oppholdstillatelse i Norge.

— Dette er en vanskelig problemstilling. Hvis vedkommende blir værende i utlandet en tid uten å melde flytting, blir det en skjønnsmessig vurdering om hun fortsatt har opphold i Norge, sier overformynder i Bergen, Marianne Karlsen.