Fana Sparebank deler bare ut én prosent av overskuddet sitt til gaver, sponsing og allmennyttige formål.

Det er desidert lavest av alle sparebankene i Hordaland og Sogn og Fjordane.

Stort fra småbankene

Mest gir storbankene Sparebanken Vest og SpareBank 1 SR-Bank, med 25 prosent. Det er maks av hva de har lov til å gi.

– Vi ga 92 millioner kroner i fjor. Ti prosent av dette er øremerket Hordaland, sier informasjonsdirektør Thor-Christian Haugland i SR-Bank.

Lille Luster Sparebank i Sogn og Fjordane deler ut 15 prosent av sitt overskudd. I fjor resulterte det i tre millioner kroner tilbake til det lille lokalsamfunnet.

– Vi har økt andelen fordi vi mener det er fornuftig å gi mer. Vi er en liten lokal sparebank, og mener at kommunen og innbyggerne skal få en del av overskuddet de er med på å skape, sier banksjef Oddstein Haugen.

Vanner ut aksjonærene

Sparebanken Vest ønsker å oppheve den øvre grensen for hvor mye de kan gi i gaver.

– Så lenge banken har gode resultater, bør det være opp til oss selv å vurdere hvor mye vi vil gi, sier informasjonsdirektør Jørn Lekve.

Thor-Christian Haugland i SR-Bank innrømmer imidlertid at det ikke bare er ønsket om å være julenisse som gjør at storbankene vil gi mer til samfunnet.

Blir ikke gavebeløpet hevet, vil pengene bli liggende i banken. Dermed vil grunnfondseierne indirekte få utvannet sin eierandel, kontra innskyternes.

– Dette vil gi en skjevhet i forhold til aksjonærene, sier Haugland.

– Dette har med attraktivitet i markedet å gjøre, sier informasjonsdirektør Per Oskar Figenschou i Sparebankforeningen.

Vil gi gode vilkår

Administrerende banksjef Nils Martin Axe i Fana Sparebank vil heller la alle kundene nyte godt av bankens overskudd, fremfor å dele millioner til et fåtall gavemottakere.

Banken delte ut i overkant av en million kroner i gaver i 2007.

– Vi bør bruke våre gode resultater i størst mulig utstrekning til å forbedre våre vilkår til beste for alle våre kunder. Lånekundene vil ha lavest mulig utlånsrente, innskuddskundene vil ha høyest mulig innskuddsrente og begge kundegrupper vil helst ha lave eller ingen gebyrer på betalingsformidling og gjerne bankfilialer i sitt nærmiljø, sier Axe.

Skulle banken betale ut like mye som SR-Bank, 25 prosent av overskuddet, mener Axe banken snart ville bli nødt til å hente inn mer kapital fra grunnfondsbeviseiere eller i form av ansvarlig lån. Dette koster penger, penger som ellers kunne kommet kundene til gode.

Til sammen ga landets sparebanker 770 millioner kroner til allmennyttige formål i 2006.

Andel av overskudd
SR-Bank 25%
Sparebanken Vest 25%
Indre Sogn Sparebank 15%
Luster Sparebank 15%
Voss Sparebank 15%
Sparebanken Hardanger 11%
Vik Sparebank 10%
Sparebanken Sogn og Fjordane 9%
Aurland Sparebank 9%
Tysnes Sparebank 7%
Kvinnherad Sparebank 5%
Etne Sparebank 5%
Fana Sparebank 1%
SR-BANK: Sponser kulturby Stavanger 2008.
SPAREBANKEN VEST: Sponser Team SPV-syklistene.
SPAREBANKEN SOGN OG FJORDANE: Sponser Førde Internasjonale Folkemusikkfestival.
Bergens Tidende
FANA SPAREBANK: Sponser Sesam, det gule huset, frivillighetssentralen på Nesttun.
Bergens Tidende