Kvinnen mente hun ble snytt for minst én million kroner i forbindelse med et boligsalg. Nå går banken med på å betale tilbake brorparten av pengene.

I et forlik tirsdag aksepterte banken å tilbakeføre 839.239 kroner, pluss renter for dette og et annet beløp. Totalt får kvinnen tilbakebetalt rundt 970.000 kroner. Hun må imidlertid bære sine egne omkostninger til advokat.

Partene er blitt enige om ikke å kommentere rettsforliket, som innebærer at et planlagt sivilt søksmål mot banken blir avlyst.

«Forliket skjer i minnelighet og innebærer ikke at partene har frafalt sitt syn i de rettslige spørsmål,» heter det i forliksteksten.

Fortsetter aksjonen

Den langvarige konflikten var grunnen til at aksjonist Tom Skår startet sin kampanje mot banken i 2008. Han gleder seg over at kvinnen, som er en bekjent av ham, får tilbakebetalt penger.

Skår mener imidlertid at beløpet burde ha vært høyere, og at banken burde ha ordnet opp for lenge siden.

— De har vært klar over fakta i saken i to år. Jeg hadde helst sett at saken kom for retten, slik at banken ble eksponert med virkemidlene de bruker, sier Skår.

Han akter ikke å avslutte kampanjen mot banken.

— Nei, overhodet ikke. Det har dukket opp flere saker den siste tiden, sier Skår.

- Grunnløs påstand

Advokaten til Fana Sparebank, Erik Myhr Nilsen ønsker ikke å kommentere selve forliket, men svarer gjerne på påstandene til Tom Skår.

— Når en utenforstående anklager en bank for å drive med bedrag og lureri, er det en sak for strafferettslig behandling. Dette spørsmålet er vurdert av politiet i Bergen, og saken ble henlagt som «intet straffbart forhold», hvilket betyr at påstanden om lureri er grunnløs, sier Myrh Nilsen.

Han sier på generelt grunnlag at hundrevis av tvister i banknæringen avgjøres ved forlik hvert år, uten at partene tar stilling til hvem som har rett eller galt.

FORTSETTER: Aksjonist Tom Skår vil ikke avslutte kampanjen, selv om saken som vekket engasjementet hans nå er løst. FOTO: Privat