«Vi er glade for at byrådet har forstått at en gigantisk høyhusbebyggelse på Nøstet vil ødelegge hele Nøstets profil så vel fra sjøsiden som fra land», skriver Anne Kristine Neumann Lending, Elsa Neumann Mowinckel og Nina Gjems Neumann i brevet som er rettet til byrådsleder Monica Mæland.

Overfor byrådslederen understreker de tre at «en vesentlig del av Neumann familien er sterkt imot de lanserte planer».

«Vi er glade for at byrådet ikke har latt seg «kjøpe» av løfter om barneteater og teatergarasje», legger de til.

Søstre mot svigersønn

Det er Neumann Eiendom som står bak planene om et 14-etasjes høyhus i Nøstegaten. Planene omfatter også et nytt barneteater, pluss bevaring av Teatergarasjen.

Leif Holst, som er daglig leder i Neumann Eiendom, er svigersønn til Jacob Neumann.

To av brevskriverne er søstre til Jacob Neumann, Den tredje, Nina Gjems Neumann, er gift med Jacob Neumann.

— Det er litt forskjellige meninger om prosjektet i familien, medgir Leif Holst og utdyper:

— To av brevskriverne (Christine Neumann Lending og Elsa Neumann Mowinckel red. anm.) eier nabobygg på Nøstet. At naboer protester på en reguleringsplan er helt legitimt, enten de er familie eller ikke, sier Holst.

Hans svigerfar, Jacob Neumann, var den som opprinnelig tok initiativet til utbyggingen, den gang han fortsatt tok del i forretningene, legger han til.

Omkamp

De protesterende deler av Neumann-familien kan ha vært for tidlig ute med sitt takkebrev til byrådet.

Sist torsdag vedtok komité for miljø- og utvikling å utsette sluttbehandlingen av planen. Bakgrunnen er et brev fra utbyggerne der det hevdes at byrådets innstilling er full av feil.

Høyres Hans Edvard Seim fikk da Ap og Pensjonistpartiet med på å utsette saken. Utsettelsen er også begrunnet med at Neumann Eiendom er i dialog med byrådet.

— Muntlig er vi blitt lovet at byrådet skal se på planen en gang til, sier Leif Holst.

Holst tror at en ny behandling kan snu innstillingen fra negativ til positiv. Blant annet fordi byrådslederen og Høyres Trude Drevland var fraværende sist byrådet hadde saken oppe.

— Er dere villig til å senke byggehøyden?

— Det blir feil å fokusere ensidig på byggehøyden. Dette er en pakke der vi avsetter 70 prosent av arealet til kultur og offentlige rom. Hvis politikerne ikke vil ha høyhus, kan de heller ikke få resten, sier Leif Holst.

<b>HØYHUS:</b> Tre kvinnelige medlemmer av Neumann-familien mener høyhuset til Neumann Eiendom vil ødelegge Nøstets profil.