• Vi gleder oss over at det kommer noe positivt i forbindelse med denne tragedien, sier Odd Rønnestad.

En gave til minnefondet er like kjært som blomster.

Odd Rønnestad, avdødes far

GARD STEIRO

Faren til Ingse Merete Rønnestad er takknemlig for minnefondet som i går ble opprettet i datterens navn.

— Det varmer at kolleger og venner av Ingse har tatt dette initiativet, og vi håper fondet kan være til hjelp for barn som havner på krisesentre, sier Rønnestad.

Ønsket å hjelpe

Det var Lillian Andreassen, en tidligere kollega av avdødes far, som lanserte ideen om å opprette «Ingse Rønnestads minnefond».

— Jeg har selv jobbet ved et krisesenter, og følte en voldsom avmakt da jeg leste om drapet. Derfor kontaktet jeg offerets arbeidsplass, Vital Forsikring.

Ingse Merete Rønnestads nærmeste overordnete, Rune Frank Hansen, syntes tanken var god.

— Vi hadde allerede fått flere henvendelser fra venner og kolleger som ønsket å bidra økonomisk. Etter å ha drøftet spørsmålet med Ingses familie, opprettet vi en konto, sier Hansen.

Fondet skal disponeres av Odd Rønnestad og advokat Helge Hansen. Statuttene er ennå ikke festet på papir, men formålet er klart.

— Vi har et allmennyttig perspektiv. Fondet skal hjelpe kvinner og barn som havner i liknende situasjoner som Ingse og sønnene, sier Thomas Skålnes, kommunikasjonsdirektør i Vital Forsikring.

Tenker på sønnene

Ingse Merete Rønnestad begraves fra Fana kirke førstkommende fredag.

— En gave til minnefondet er like kjært som blomster, sier Odd Rønnestad.

Han forteller at familien har fått svært mye støtte og blomster etter datterens tragiske bortgang.

— Jeg vil gjerne benytte anledningen til å takke alle som har hjulpet og støttet oss i en vanskelig tid, sier Rønnestad.

Vital har ennå ikke tatt stilling til hvordan selskapet skal bidra til fondet.

— Jeg regner med at Vital vil bidra med et beløp, men akkurat nå er vi mest opptatt av å hjelpe Ingses sønner. Det kan bli aktuelt å støtte dem økonomisk i denne vanskelige situasjonen. Dette må uansett skje i samråd med familien, sier kommunikasjonsdirektør Thomas Skålnes.

«Ingse Rønnestads minnefond» har kontonummer: 5210.05.48100

EGET FOND: Tidligere kolleger i Vital Forsikring har opprettet et minnefond i Ingse Merete Rønnestads navn.

FOTO: VITAL FORSIKRING