De pårørende ønsket i går ikke å uttale seg til pressen. Bistandsadvokaten deres, Helge Hansen, sier de er skuffet over dommen.

— Skuffelse er kanskje ikke rette ordet å bruke i en slik sammenheng, men det er nok forvaring de har håpet på. Slik ble det ikke. Det er vel svar på spørsmålet i seg selv, sa han til pressen i går.

Lagmannsretten vurderte forvaringstraff, men kom frem til at fengsel ville være tilstrekkelig for Ramsland.

«Det er ikke opplysninger om at han tidligere direkte har vært voldelig mot andre. Det kan synes som om tiltaltes handlemåte var person- og situasjonsbestemt», heter det i dommen.

Ingse Rønnestads foreldre har i dag den daglige omsorgen for sine to barnebarn. Både guttene og Ingses foreldre er tilkjent omtrent samme erstatningsbeløp som i tingretten.

— Retten har tilkjent hver av guttene 300.000 i oppreisningserstatning. Det er et stort beløp rettslig sett. Det forklarer i seg selv hva retten mener de er utsatt for, sier advokat Helge Hansen.