TRON STRAND

-Tallene viser at terskelen for at familie og nærmiljø skal ta kontakt med barnevernet heldigvis ikke er så høy. Det tyder på at vi er på rett vei når det gjelder tilliten til barnevernet, sier seksjonssjef for sosial og barnevern i Bergen kommune, Magne Ervik til Bergens Tidende.

Stortingsrepresentant May Britt Vihovde (V) sier det er bra at så mange melder fra til barnevernet:

Viser sosialt ansvar

-Det viser at flere tar sosialt ansvar og melder fra til barnevernet dersom de opplever at barn ikke har det godt.

Likevel legger Vihovde til at «noen nok føler frykt for barnevernet fordi noen av tiltakene som settes i gang er så dramatiske».

-Barnevernet må jobbe aktivt for å bygge opp tillit og nedkjempe folks frykt for å ta kontakt, sier Vihovde.

Og det er akkurat det etaten jobber med, ifølge Magne Ervik i Bergen kommune. Han sier at undersøkelser viser at tilliten til barnevernet i befolkningen er lav, men at etaten nyter stor tillit hos brukerne — altså de som er i direkte kontakt med barnevernet.

Voksnes ansvar

Bergen kommunes egne tall viser at barnevernet mottok 1177 bekymringsmeldinger i 2004. Ervik sier rundt halvparten er folk som selv ber om hjelpetiltak eller råd. Han understreker at det er en målsetting å hjelpe flest mulig i familie og nærmiljø.

-Vi opererer med en målsetting - trygge barn og ansvarlig voksne. Det innebærer at voksne må melde fra til barnevernet og at voksne bidrar til å hjelpe der ungene og ungdommene faktisk bor, sier Ervik.

Sammenliknet med tidligere år står familie og oppvekstinstanser bak langt flere meldinger enn tidligere. Tradisjonelt er det politi og barnevernsvakt som har toppet statistikken. Det er Fyllingsdalen og Laksevåg som historisk har hatt flest meldinger fra politi og barnevernsvakt.

POSITIVT: Stortingsrepresentant May Britt Vihovde (V) er fornøyd med at stadig flere melder fra til barnevernet, men ber samtidig barnevernet fortsette arbeidet med å bygge ned frykten for etaten. ARKIVFOTO: HÅVARD BJELLAND.