Den lille leiligheten på førti kvadratmeter i Frydenbølien 5c like overfor Puddefjordsbroen i Bergen er ikke mye hjemmekoselig. Soveromsmøblene er stuet inn i den knøttlille stuen med kjøkkenkrok i hjørnet.

Hodepine og astma

Det verste er likevel at hun blir syk av å være hjemme.

– Helt siden jeg flyttet inn i juni har jeg hatt konstant kraftig hodepine. Det var jeg aldri plaget med tidligere. Sønnen min på 12 år har fått konstatert at han har utviklet astma. Samboeren min har hatt sammenhengende luftveisplager og bronkitt. Ingen av oss var syke tidligere, sier Monika Hamre.

Utgiftene til lege er blitt så skyhøye at det har gått ut over økonomien. Det er blitt mange turer til legevakt og legekontorer i løpet av det siste halvåret.

Hele leiligheten er fuktig og soppbefengt, men det er verst på soverommet. Der er golvbelegget fjernet og en kraftig tørkemaskin har stått på full styrke i to måneder. Likevel er rommet fortsatt gjennomtrukket av væte.

Klagestorm

For fire år siden, i november 2002, hadde BT flere store reportasjer om det kommunale leilighetskomplekset i Frydenbølien. En rekke beboere sto frem og hevdet at de ble syke av å bo i leilighetene, og ekspertrapporter fra mikrobiologer ved Universitetet ga dem rett. Undersøkelser avslørte ekstremt store konsentrasjoner av sporer fra en svært giftig sopp. Fuktighet ble fastslått å være årsaken til den kraftige soppoppblomstringen.

– Utrivelig jul

Monika vil bort fra Frydenbølien så fort som mulig. Hun er redd for langvarige helsekonsekvenser både for seg og sønnen. Nå er hun lovet en ny kommunal leilighet på Sandsli, men våger ikke håpe på at det kan bli aktuelt med flytting før jul.

– Det blir en utrivelig julefeiring, så mye er sikkert. Juletre er ikke til å tenke på, det er det ikke plass til. Julematen må inntas i kjøkkenkroken som nå er det eneste «oppholdsrommet» vi har, sier Monika.

Byggtekniske feil

Etter stormen av klager for fire år siden, gikk Bergen Bolig og Byfornyelse (BBB) inn og sjekket forholdene.

Det ble funnet store byggtekniske feil ved komplekset, særlig i form av lekkasjer ved gavlveggene. Bergen kommune kjøpte husene av en privat entreprenør i 1989, men problemene dukket ikke opp før lenge etter.

Direktør Audun Øiestad i BBB sier til BT at leilighetskomplekset i løpet av de siste årene har vært gjennom en nærmest total rehabilitering.

– Dette var et bygg som ble oppført på slutten av 1980-tallet, og det er ikke til å komme forbi at det inneholdt en del dårlige tekniske løsninger som ikke var til å leve med, sier Øiestad.

15 millioner kroner

Hittil skal det være brukt 15 millioner kroner på reparasjoner. En god del av leilighetene er totalrenovert.

– Det har vært en omfattende og kostbar prosess. Vi regner det som en total oppjustering av hele komplekset, sier Øiestad.

De fleste av de omkring seksti leilighetene har vært sjekket. En lang rekke beboere har måttet flytte ut og skaffe seg alternative boliger mens utbedringsarbeidene har pågått.

– Nå tror jeg vi skal være så godt som i mål. Standarden er mye bedre. Men det kan fortsatt være at det dukker opp problemer, som i dette tilfellet. Dem er vi innstilt på å gjøre noe med så raskt som vi bare kan, sier Øiestad.

Brekke, Eirik
Brekke, Eirik