ELLEN MARIE ANDERSEN

— Jeg har ikke følt noe press på meg til å ta doktorgrad, sier Margrete Søvik.

Selv om hun presiserer at doktorgraden var noe hun valgte helt selv, legger hun til at hun nok er påvirket av miljøet hun vokste opp i.

— Det er lett å følge i samme fotspor som ens foreldre, og søstre, sier 34-åringen fra Bergen.

Skiller seg ut

— Far har hele tiden vært opptatt av at jeg skal utnytte de evnene jeg har, og har på den måten vært en pådriver for å ta høyere utdannelse, sier Søvik.

Hennes disputas om tyske perspektiver på religion og integrasjon ved Historisk institutt var overstått i går. Utenfor fakultetet traff hun sine foreldre og de to eldre tvillingsøstrene.

— Nå har alle i familien en doktorgrad. Dette er god måte å utveksle lærdom oss imellom på, sier en stolt far Oddmund Søvik.

Mens de andre har doktorgrad innen fagfeltene natur, biologi og medisin fra Universitetet i Oslo, skiller Margrete seg ut med sin humanistiske grad fra Universitetet i Bergen.

Stor dag

Storesøster Guldborg Søvik husker godt den dagen hun disputerte for graden Miljøbiologi ved Blindern.

— Du føler deg som en dronning for en dag. Disputasdagen dreier seg kun om deg, mimrer hun.

— Også gruer man seg veldig også da, legger tvillingsøster Anne Kristine Søvik til.

Margrete forteller at hun har fått mye støtte fra resten av familien i sine fem år med arbeidet på graden.

— Ofte møter man motgang og man overhodet ikke tror man skal komme igjennom det. Da er det veldig greit å ha en familie som har erfaring å støtte seg til, sier hun.

Også svigersønnene

Margrete valgte å ta en doktorgrad fordi det kan gi henne en god muligheter til å jobbe med faget etter fullført hovedfag.

— Også for arbeidsmulighetene videre er det bra å ha en doktorgrad. Det er på en måte blitt det nye hovedfaget, sier hun. Og legger til at hun ikke ser på sin familie som spesiell.

— Vi er kanskje spesielle ved at alle har doktorgrad, men vi er helt normale ellers.

Søstrene til Margrete er begge gift. Og ja, begge makerne har doktorgrad.

— Er det et kriterie med doktorgrad for å få innpass i Søvik-familien?

— Absolutt ikke, utbryter Margrete.

— Mannen min skal ikke ha en doktorgrad.

Nilsen, Arne