I dag blir det et litt annet glimt fra fortiden enn tidligere. Forrige onsdag arrangerte Åsane Historielag lokalhistorisk dag på Hitland gjestegård. Gamle bilder fra Åsane var et hovedtema denne dagen, så også bilder som har vært publisert som ukens ukjente bilde.

En av gjestene denne dagen, Ingolv Toppe (f. 1930) gjenkjente seg selv på et av disse bildene og har nøstet opp historien bak to ukjente bilder. Det er også andre som har forsøkt seg på å få identifisert de fleste personene på disse to bildene, men ingen har klart det før Ingolv Toppe. Bildene det gjelder er søndagstur med Matrebil fra ca. 1930 og busspassasjer utenfor Sandven hotell i Norheimsund i 1959.

Disse to bildene har mye med firmaet Matre transport og familien Matre å gjøre, det har og vår informant Ingolv Toppe. Det var hans onkel Monrad Matre som startet Matre transport.

Familien Matre og Toppe har på mange måter betydd en del for Åsane, med oppstart av butikker, transportfirma og ikke minst innen politikk. Vi må derfor fortelle litt om disse to familiene, og om Ingolvs eget liv og virke.

Familien Matre/Toppe

Det var Ingolvs oldefar som kjøpte eiendommen på Matre i Mjølkeråen. Han het Mons Rognaldsen Matre (1846-1914) og var gift med Kari Knutsdatter Matre (1849-1944). En av sønnene deres, Rognald Monsen Matre (1874-1950) gift med Nilska Nilsdatter Melkeråen (1878-1962), var Ingolvs bestefar. Rognald var bonde, men også militærutdannet som sin far før ham. Rognald og Nilska fikk mange barn sammen, og mange av dem satte sterke spor etter seg i Åsane.

Sønnen Monrad startet Matre transport, datteren Konstanse (Ingolvs mor) ble gift med senere stortingsmann Steffen I. Toppe, datteren Margit ble gift med Bernhard Hjortland (appreturmester i Eidsvåg fabrikker), Normann startet butikken Matre Landhandel i Mjølkeråen, med filial i Slettestølen samt en av initiativtakerne til Toppe senter, Thorstein arbeidet i fabrikken i Salhus, Alfred var likningssjef i Åsane og senere Bergen, mens Henry arbeidet i Salhus fabrikker, bl.a. som byselger for dem.

Matre og Toppe innen styre og stell

Ingolv forteller at mange i familien hans har vært engasjert i politikk og de har slett ikke alltid tilhørt samme parti. Besteforeldrene Nilska og Rognald var slett ikke enige om hvilket parti som var det beste, han var venstremann og hun stemte høyre.

Deres svigersønn, Steffen I. Toppe, satt i kommunestyret i Åsane fra 1945 til 1961, da han ble stortingsmann for Arbeiderpartiet. Dette var selvfølgelig stas for svigerforeldrene, selv om han tilhørte ”feil” parti. Det er lett å skjønne hvordan man kan si at Åsane til tider ble ”styrt” av familien Toppe og Matre.

På et tidspunkt var Steffen I. Toppe ordfører, svogeren Alfred Matre var likningssjef, svogeren Normann Matre var formann i skolestyret og broren Normann Toppe var herredskasserer. Ingolv forteller om faren at han sto i spissen for å få politiske lister til kommunevalgene i Åsane, dette ble innført ved det første valget etter krigen. Før dette hadde det bare vært bygdelister – der bygd sto mot bygd.

Søndagstur med Matrebil

Bildet av en søndagstur med Matrebil må være fra rundt 1935, ut fra hvor gammel Ingolv selv ser ut til å være. På dette bildet er det mange Matre-folk og alle på bildet, så nær som butikkdamen, var i slekt. Det er vanskelig for en utenforstående å skjønne hvem som er hvem, men Ingolv forklarer. Se bildetekstene under hvert bilde.

Ingolvs foreldre

Hans foreldre var Steffen I. Toppe (1902-1979) og Konstanse Matre (1901-1970). Faren Steffen tok først amtsskolen på Manger før han dro til Oslo og tok elementærteknisk skole, linje for bygg og anlegg.

Da han kom hjem igjen var det ikke arbeid å få innen hans utdanning, så han og konen Konstanse slo seg ned i Salhus der han hadde fått jobb som lagerformann i Salhus veverier. Ingolv (f. 1930) og broren Ronald (f. 1938) vokste derfor opp i Salhus, men tilbrakte også mye tid på Matre i Mjølkeråen.

Salhus

Ingolv forteller at Salhus var spesiell i forhold til andre fabrikksteder som det ellers er naturlig å sammenligne med. I Salhus var det to grupper, familien Clausen (som eide fabrikken) og de andre.

I Eidsvåg og Ytre Arna var det tre grupper, fabrikkeierne, funksjonærene og arbeiderne. I Salhus var det stor aktivitet, innen sang, musikk, turn og annen idrett. I tillegg kom det tidlig kino og folkebad. Faren Steffen var en organisator, og var engasjert i mangt og mye både i Salhus og i resten av Åsane. I Salhus var han for eksempel formann i Salhus mannskor og Salhus turn, samtidig som han var sjef for Salhus folkebad.

Traff konen i Salhus

I Salhus var det altså at Ingolv vokste opp og her var det han traff Laila Foss (f. 1930) som skulle bli hans kone. Laila var byjente og kom til Salhus som butikkdame. Her arbeidet hun i to forskjellige butikker, butikkene til John Johnsen og Alfred Langeland.

Etter at de giftet seg, bodde de først i ”Badet”, huset som inneholdt Salhus folkebad. Da faren Steffen bygde hus på Nygård i Salhus i 1955, flyttet ekteparet dit.

Yrkesliv i inn— og utland

Ingolv var utdannet mekaniker, og tok senere ingeniørutdannelse ved Bergen tekniske skole. Ingolv hadde arbeid hos Bergens-firmaet Jørgen S. Lien som produserte regnemaskiner og kassaapparater.

I 1960 dro Ingolv og konen Laila til Rochester i Minnesota (USA). Ingolv fikk seg jobb som ingeniør hos det store IBM som på den tiden produserte hullkortmaskiner, en forløper til datamaskinen. IBM var på denne tiden et stort selskap med over 100 000 ansatte.

I vår tid er IBM mest kjent for datamaskiner. Ingolv og konen hadde datteren Sonja da de reiste til USA og fikk datteren Anne mens de var der borte. De ønsket at ungene skulle vokse opp hjemme, så i 1960 reiste de hjem til Norge igjen. Etter at de kom hjem, fikk de sønnen Bjørn Steinar. Familien slo seg ned i Saudalskleivane på Slettestølen under Mjølkeråen.

Etter at de kom hjem igjen, fikk Ingolv jobb hos Jørgen S. Lien igjen. Ett år arbeidet han for dette firmaet i Londonderry i Irland. Senere var han verkstedsjef hos Knutsen og Træet (Volvo på Nyborg) i 17 år. Han avsluttet yrkeslivet som daglig leder for den vernede bedriften Knarvik industrier.

Måtte gjøre sin samfunnsplikt

Som mange andre i sin familie, ble Ingolv også engasjert politisk i Åsane. Han satt i kommunestyret mellom 1963-1967 for Arbeiderpartiet. Eller som han selv sa – han måtte gjøre sin samfunnsplikt.

Ekteparet Toppe ble boende i Saudalskleivane til 1991. Da flyttet Ingolv og Laila til Åstveittunet seniorsenter. Her er det fint å bo, med vaktmester og det hele – et greit sted å bli gammel!

Les mer:

R-5755 bussens historie og Monrad Matres Transportforretning

Besøk Museumssenteret i Salhus

Besøk Åsane Historielag

MARIANNE HERFINDAL JOHANNESSEN
Pål Engesæter