• Mellom fem og ti tusen kubikkmeter steinmassar rasa ut frå stor høgd i Hallinggrovi ved Skjerping i Nærøydalen (Aurland kommune) grytidleg om morgonen 15. juni i år.
  • 21. juni vart området evakuert og fleire hundre kubikkmeter utstabile steinmassar sprengt ut frå fjellområda over busetnaden.
  • Både raset og dei kontrollerte sprengingane medførte at elveløpet vart fylt av lausmassar, og store mengder støv la seg som eit grått slamteppe over dalføret.
  • Norges Geotekniske Institutt (NGI) meiner at eit framtidig flaumskred på fleire tusen kubikk-meter trugar dei to gardsbruka på Skjerping ved Gudvangen.