I 1993 var den nå 43 år gamle kvinnen på studietur i Danmark, sammen med en rekke kolleger. Under et restaurantbesøk på ærverdige Tivoli i København, falt hun og slo hodet i bakken.

Årene etterpå har vært et mareritt, og kvinnen har for det meste vært sykmeldt. Nå er 43-åringen erklært 100 prosent ufør.

Bergenskvinnen søkte om yrkesskadeerstatning etter ulykken. Trygdekontoret sa først nei, men snudde fem år etter fallet. Men da satte forsikringsselskapet Vesta seg på bakbena, og nektet kvinnen penger.

Nå har imidlertid Bergen tingrett slått fast at 43-åringen har krav på erstatning. Dommerne mener at kvinnen var på jobb, selv om episoden inntraff på en restaurant på kveldstid. Vesta har hele tiden hevdet at det offisielle programmet for dagen var avsluttet, da kvinnen ble skadet. 43-åringens advokatfullmektig, Olav Hustad, utelukker ikke en millionerstatning.

— Vi skal nå sette oss ned og forhandle om en sum. Den skal vi nok bli enige om. Det interessante med denne saken, er at Vesta har motarbeidet en avgjørelse tatt av trygdemyndighetene. At det er mulig, tror jeg folk flest har vanskelig for å forstå, sier Hustad.