Tilstanden til gutten betegnes av Haukeland sykehus som "alvorlig, men stabil". Sykehuset ville ikke opplyse hvilke nærmere hvilke skader gutten har.

Gutten ble brakt til sykehuset med ambulanse etter at han falt ut vinduet hjemme i boligblokken han bor i. Han falt flere meter ned.

— Vi har faktisk ikke et eneste ord om denne ulykken i loggen vår, fordi AMK-sentralen ikke varslet oss slik det er rutine å gjøre i slike saker, opplyser Dagfinn Stokken, vaktsjef ved Bergen Politikammer, og legger til at Haukeland Sykehus har beklaget at politiet ikke fikk melding.