Forvirret? Det er også butikkeiere i bergensområdet.

Tirsdag skrev BT at Kontor for skjenkesaker i Bergen kommune advarte mot falske skjenkekontrollører i Bergens-området. Da ble vi kontaktet av ansatte i vaktselskapet Skan-kontroll som fortalte at de er leid inn av firmaet Kjøpmannshuset for å sjekke Joker— og Sparbutikker.

De har ikke gjort en god nok jobb, mener kommunen.

— Hvis de skal sjekke at butikkene oppfyller interne retningslinjer, er for så vidt det ok, men de kan ikke utføre kontroller slik at butikkene tror at det har vært en reell kontroll fra oss, sier kontorsjef Gro Gaarder.

Må være tydeligere

Gaarder mener kontrollørene fra Skan-kontroll må være tydelig på hvor de kommer fra og hvilken kontroll det er snakk om.

— Jeg tror butikkeiere ville sette pris på det. Folk skal ikke lure på om det er en kontroll fra oss eller ikke, sier hun og fortsetter.

— Det har med troverdigheten vår å gjøre. Det står i alkoholloven hvordan vi skal utføre kontroller. Om ikke vi forholder oss til loven, kan vi ikke vente at andre gjør det.

Kan endre kontrollen

— Vi følger instrukser og legitimerer oss. NorgesGruppen står for våre instrukser, så de må kommentere dette, sier driftsdirektør Vegard Carlsen i vaktselskapet Skan-kontroll.

NorgesGruppen eier Kjøpmannshuset som drifter Spar- og Jokerbutikkene i Norge. Bård Gultvedt, direktør for næringspolitikk i NorgesGruppen, sier selskapet ikke ønsker å oppnå forvirring.

— Det er viktig at det kommer klart frem hvem som foretar kontrollen, og om det er snakk om en privat eller offentlig kontrollør, sier han.

Gultvedt sier det kan være aktuelt å endre ordningen.

— Når folk er tilbake etter sommerferien får vi ta diskusjon på om rutinene er gode nok, eller om det er uklarheter når det kommer til hvem som tar hvilke kontroller, sier han.

— Men det aller viktigste er at butikkene ikke selger øl til de som er for unge.

Spar-ansatte informert

Inge Birkeland er driftssjef i Spar, region Vest. Han forteller at både ansatte og sjefer i Spar-kjeden er informert om kontrollene.

— Vi har interne kontroller, rett og slett for at vi skal skjerpe oss på å spørre etter legitimasjon, sier Birkeland.

Sparbutikken i Rådal, som kontaktet skjenkekontoret, har manglet daglig leder i det siste.

— Det kan være derfor det er blitt en misforståelse, mener han.

PRIVAT KONTROLL: En av butikkene som fikk besøk av Skan-kontroll er Joker-butikken på Søndre Skogvei
Eivind Digranes