Ryktene — som blant annet sirkuleres som sms-meldinger på internett - skal ha det til at Statens vegvesen har satt i gang gjennomsnittsmåling mellom fotoboksene.

Dette avviser både trafikkoordinator Inge Nordstrønen ved Bergen politidistrikt og avdelingsingeniør Arne Kleiveland ved Bergen Distriktsvegkontor i Statens vegvesen overfor Bergens Tidende.

Det er vedtatt at det skal monteres utstyr som kan måle kjøretøyenes gjennomsnittshastighet på strekningen mellom to fotobokser. Utstyret er ferdig utprøvd.

— Veietaten har prøvd ut teknologien på en prøvestrekning ved Lillehammer, forteller Kleiveland. - Teknologien er på plass, men mange formaliteter er ikke i orden ennå. Blant annet skal opplegget godkjennes av Datatilsynet. Alt dette tar tid. Jeg tror neppe utstyret kommer i drift i Bergen i år, sier Kleiveland.

— Før gjennomsnittsmålingen blir en realitet, vil trafikantene blir gjort tydelig oppmerksom på omleggingen. Det vil bli satt opp nye skilter som forteller om den nye automatiske måten å måle farten på, sier Kleiveland.