I fjor tok Bergens-politiet 20 falske pass. Tallet er ikke så stort, men politiet mener det gir en god indikasjon på en trafikk som er i stadig økning. Nasjonale tall fra Kripos viser at det har vært en femdobling i beslag fra 2001 til i fjor.

— Det er grunn til å tro at mange slipper igjennom, sier Mo, som leder utlendingsseksjonen i Hordaland politidistrikt.

Bergen er yttergrense

Dette begrunner han med at mange av de falske passene er veldig gode. Derfor har Bergens-politiet nå fått opplæring av eksperter fra Kripos. Jakten på falske dokumenter skal intensiveres.

— Det er mye man kan se etter, utover selve dokumentet. En mer skjerpet kontroll vil trolig stoppe flere av dem som nå slipper igjennom.

Grunnen til at Bergen har blitt et populært mål for personer med falske dokumenter, er at byen er en av Schengens yttergrenser og porten inn til Storbritannia.

— Vi tror at vi bare har sett starten på et voksende problem. Derfor er det viktig at vi griper fatt i det nå, sier Mo.

Omsetningen av falske dokument har vist seg å være god butikk og en del av den organiserte kriminaliteten. Personer som nytter seg av slike pass, begår ofte annen kriminalitet for å finansiere sitt livsopphold. Derfor mener politiet at det er viktig å ha et tydelig fokus på problemet.

Retten følger opp

Rettsapparatet reagerer strengt overfor personer som blir tatt. En gjennomgang BT har foretatt, viser at den normale reaksjonen er ubetinget fengsel i 60 dager. Deretter blir de utvist fra landet. Det skremmer likevel ikke nok.

— Det som skaffer seg falske dokumenter vet at de tar en sjanse. De er kanskje deres siste mulighet etter å ha fått endelig avslag om opphold i et Schengen-land, sier Mo.

Av de 20 som ble tatt i fjor, var det flere som hadde fått avslag på sine søknader i Norge, og som hadde kjøpt seg falske papirer i et forsøk på å komme seg videre til Storbritannia.

— Et spørsmål om å skaffe seg falske dokumenter, er et spørsmål om pris. Vi vet at det er ganske enkelt å skaffe seg, sier Mo.

- Strømmen kan snu

I dag er trafikken ut fra Bergen i fokus. Både Mo og Kripos ser for seg at problemet kan bli aktuelt også andre veien.

— Asylpolitikken i Storbritannia er innstrammet. Det er ikke utenkelig at de som har fått endelig avslag forsøker å komme seg til Norge og dermed inn i Schengen på ulovlig vis, sier Mo.

Derfor utveksles nå informasjon over landegrensene. Internasjonale registreringssystemer har blitt et viktig virkemiddel.

— Innenfor Schengen-landene blir alle stjålne eller falske pass registrert i en database. Dermed er de også enklere å avsløre på kontrollpostene, sier Kjell Mo.