JO MOEN BREDEVEIEN

Politiet fikk melding om nødblusset klokka 22 onsdag kveld. Redningsaksjon ble straks satt i gang. Aksjonen ble imidlertid avbrutt ved midnatt — det hadde ikke kommet noen nødmelding, og ingenting tydet på at noen var i fare i området.

Et helikopter som var på sykeoppdrag i området ble satt inn i letingen, i tillegg til en redningsskøyte og en båt rekvirert av politiet. Helt unødvendig, slik det virker.

— Vi ser alvorlig på at folk bruker nødraketter som leke. Det er et stort apparat som settes i gang ved en redningsaksjon, og det er slett ikke gratis. I ytterste konsekvens betyr noens leking at andre, som virkelig trenger hjelp, får mindre ressurser stilt til rådighet, sier Kjartan Duesund, politibetjent på Os lensmannskontor.

Ben Vikøren, vakthavende redningsleder ved Hovedredningssentralen for Sør-Norge, deler Duesunds oppfatning.

Vikøren er dessuten bekymret for hvilke følger en falsk avfyring av nødraketter kan få:

— Det kan synes som om hver gang nødraketter omtales i mediene, øker antallet falske avfyringer betraktelig. Vi tør nesten ikke oppfordre folk til å behandle nødblussene med respekt lenger, av frykt for at noen skal bli fristet til å fyre opp bare fordi de påminnes blussenes eksistens, sier Vikøren.

Vikøren anslår kostnaden av en aksjon som onsdagens til å ligge i underkant av 50.000 kroner, men presiserer at han uttaler seg på spinkelt grunnlag når det gjelder akkurat denne aksjonen.