En 43 år gammel tobarnsfar fra Bergen er i Gulating lagmannsrett dømt til to år og seks måneders fengsel for gjentatte overgrep mot stesønnen.

Helt frem til 2006 trodde fornærmede at tiltalte var hans biologiske far. Tiltalte og fornærmedes mor lot bevisst være å opplyse at det var ikke var riktig da de bodde sammen, ifølge dommen.

Misbrukte også datteren

Fra før har mannen sittet i fengsel i over fire år for alvorlige sedelighetsforbrytelser mot sin egen datter og hennes venninne. Denne dommen nylig ferdigsonet.

Overgrepene mot sønnen skjedde før den andre saken, i periode over to år.

Gutten var mellom 6 og 8 år på gjerningstidspunktet. Overgrepene fremstår ifølge dommen som «meget krenkende og invaderende».

Flere ganger truet tiltalte med å drepe fornærmede hvis gutten fortalte noe. Det var egnet til å fremkalle alvorlig frykt, konstaterer retten.

Vil anke

«Det dreier slik om misbruk av et over mange år opparbeidet tillits— og omsorgsforhold, og hvor fornærmede som følge av overgrepene har fått ødelagt sin barndom», heter det i dommen.

Mannen måtte også betale oppreisnings- og mènerstatning på 280.000 kroner. Han anket på stedet.