En sikkerhetssone med om lag 200 meters radius ble opprettet rundt gjenstanden, som man antok var et sprenglegeme. Nå viser det seg at gjenstanden bare er et bekyttelseshylster av plast, som trolig er brukt til å beskytte en termostat, ifølge NRK Hordaland.

Bombealarmen gikk klokken 07.31. Minedykkerkommandoen ble tilkalt for å håndtere gjenstanden, opplyste orlogskaptein Kristin Liseth ved marinebasen Haakonsvern til iBergen.no.

Gjenstanden skal ha blitt funnet i forbindelse med gravearbeid eller liknende.