Lørdag for to uker siden kom Bård Bjerkestrand syklende ned bakken fra Søreide og inn på Straume bro.

– Jeg var klar over at det har vært ulykker her tidligere, defor senket jeg farten da jeg rundet svingen som fører til broen, forteller Bjerkestrand. Han mener speedometeret viste rundt 17 kilometer i timen.

– Jeg slapp bremsen like før risten, og satset på å kunne seile over.

Slik gikk det ikke. Bakhjulet skled til venstre, og styret til høyre. Bjerkestrand møtte underlaget med hodet først.

– Det siste jeg husker er metallristen rett foran fjeset mitt. Noen kom og la meg i stabilt sideleie, og ikke lenge etter var ambulansen på plass.

Operert på Haukeland

Det hele endte med at Bjerkestrand måtte sy 30 sting fordelt på kne, fingre og ansikt. Høyrehånden brakk på to steder. Torsdag ble han operert på Haukeland.

– Han er den tredje som er blitt operert hos oss de siste to ukene etter fall på denne løftebroen på Straume, sier Eivind Strandenes, overlege ved plastisk kirurgisk poliklinikk på Haukeland Universitetssykehus.

– Det er mye på to uker, og alle tre har vært erfarne syklister, tilføyer overlegen.

Også i 2007 skrev bt.no om problemene med det glatte underlaget på Straume bro. Ifølge lege Håvard Visnes på Bergen legevakt har en rekke syklister skadet seg på dette stedet.

– Vi har ingen eksakte tall på dette, men vi har hatt flere ulykker på Straume bro som vi oppfatter skyldes metalldekket på broen og kondens fra vannet, fortalte han den gang.

Vil ha nytt dekke

Bjerkestrands kollega, Frode Hjartøy, er med og viser oss broen.

– Det virker som om dersom du reduserer farten og kjører rolig, tar broen styring over bakhjulet og man går over ende. Dekket er metallgitter, så om man først faller uten kjøredress, blir man nærmest sagd opp. Broen i seg selv er farlig fordi den forårsaker ulykker, og når du går over ende får du forsterket skader, sier Hjartøy.

I 2005 sendte han et brev til Statens Vegvesen hvor han ba om at veidekket skulle skiftes ut. Han fikk ikke gjennomslag hos vegvesenet, som i stedet anmodet syklister om å vise stor forsiktighet ved passering av broen.

– Siden den gang har gitterdelen på sykkelstien blitt kortet inn, men det er tydeligvis ikke nok, mener Bjerkestrand.

Selv valgte han å sykle i veibanen. Ifølge de to kollegaene er dette noe mange syklister velger når det er lite trafikk, eller når de er ute på treningstur og holder like høy fart som bilistene. Etter flere års slitasje skal dekket på hovedveien være spesielt glatt. Særlig for dem som har racersykler med smale dekk, kan risten på broen fremstå som en trafikkfelle.

– Det er uholdbart å ha en hovedvei som er livsfarlig for en gruppe trafikkanter, sier Hjartøy.

Selv har han opplevd en nestenulykke på broen. Nå unngår han strekningen, og benytter alternative treningsruter.

Spår flere ulykker

Regnet den siste tidene har gjort metalldekket ekstra glatt. Bjerkestrand frykter flere ulykker utover høsten.

–Tre har falt og skadet seg på to uker, og dette er før høsten. Det er først når det er glatt at det blir virkelig farlig, og flere og flere sykler for å unngå køen fra Sandsli til Kokstad, sier han.

Han forteller flere historier om andre som har falt på broen. Også overlegen på Haukeland har inntrykk av at dette er en fryktet strekning for syklister.

– Vi ser bare de som skal opereres. Sånn som jeg har fått høre det av pasienter som har vært inne hos oss, er det nok flere som er innom legevakten med mindre brudd som kan behandles med gips.

– Hvis dette er noe som kan ordnes på enkle måter er det litt trist at det ikke er gjort noe med det. Flere må sykmeldes, og det koster jo samfunnet ekstra penger, påpeker Strandenes.

Ukjent problem

– Det er nok ikke optimalt å sykle over broen, og derfor har vi lagt på et friksjonsbelegg på deler av sykkelstien, sier sjefingeniør i Statens vegvesen, Gunnar Kråkenes.

Han kjenner ikke til at også metallristen i veibanen ifølge syklister er en trafikkfelle.

– Vi har hatt en del episoder med dieselsøl, og har satt opp skilt for å advare om glatt vei, men problematikken med dekket i veibanen er ukjent for meg.

– Hvis det er seriøse signaler på at dette er et problem, så skal vi selvsagt se nærmere på saken. Men det er en omfattende og stor jobb å gjøre noe med selve kjørebanen på broen, sier Kråkenes.

Er veiene for dårlig tilrettelagt for syklister? Si din mening:

MMS-foto: Frode Hjartøy