Guten leika saman med to jamaldrande ved småbåthamna i Høyanger då han klatra opp på eit naust.

— Det er snakk om eit naust eller eit sjøhus som har blitt ståande uferdig i mange år, fortel førstebetjent Arnt Olav Aas ved Høyanger lensmannskontor til bt.no.

— Guten har såleis kunne klatre på det opne stenderverket opp til takkonstruksjonen, der ein tjukk bjelke har vore såpass roten at den knakk under vekta av 13-åringen. Han fall og landa på grunt vatn. Vi er også usikre på om han kan ha vore borti nokre utstikk på bygget i fallet.

Ifølgje Aas vil politiet no avhøyre både eigaren av naustet og kommunen, for å finne ut korleis det har seg at bygget har blitt ståande slik uferdig og usikra over lang tid.

— Bygget er berre delvis dekt av stålplater. Det var sjølve mønebjelken som knakk då ulukka skjedde, fortel Aas.

Dei to kameratane fekk den skadde guten opp på land og varsla om ulukka litt før klokka 21 søndag.

13-åringen vart frakta med luftambulanse til Haukeland Universitetssjukehus, der tilstanden klokka 20 måndag kveld er oppgjeven å vere kritisk, men stabil.