Universitetet i Bergen opplever en nedgang i studenter som vil studere teknologiske, maritime, nautiske fag eller utdanne seg til ingeniør, sivilingeniør eller arkitekt. Hele 47,5 prosent færre studenter har søkt på utdanninger innenfor disse fagområdene i år. Det viser søkertallene fra Samordna opptak som ble klare i dag.

Størst er nedgangen i bachelorprogrammet i petroleum— og prosessteknologi. Det tidligere populære studiet stuper i poularitet med 65,9 prosent færre søkere enn i 2014. I absolutte tall er nedgangen fra 173 førstevalgssøkere til 59 førstevalgssøkere.

Se søkertall for UiB nederst i saken!

UiB: - Skyldes fall i oljeprisene

— Det skyldes sannsynligvis nedgangen i etterspørselen til denne typen kompetanse, knyttet til fallet i oljeprisene. Men dette er et studium som har vært svært populært de siste årene. Jeg tenker derfor at dette snarere er en normalisering, sammenliknet med de litt overopphetede søkertallene vi har sett tidligere, sier UiB-rektor Dag Rune Olsen til BT.

På bachelorprogrammet i petroleum— og prosessteknologi er det nå færre førstegangssøkere enn studieplasser, opplyser kontorsjef ved Studieadministrativ avdeling Torunn Valen.- Dette betyr likevel ikke at det vil være ledige plasser. For det første har søkerne anledning til å omprioritere søkerlisten sin frem til 1. juli, og for det andre har vi mange søkere til studiet men som ikke har det som sitt førstevalg, sier hun.

Av dem som søker geovitenskap ved UiB, er det 31 prosent færre søkere både til studiet som spesialiserer seg på geologi, og ddet innenfor geofysikk. Generelt har antallet som søker seg til UiB økt med nesten fem prosent siden i fjor.

HiB: - Tåler nedgang

Også på Høyskolen i Bergen merkes den usikre fremtiden innen oljenæringen på søkertallene. Antall søkere til undervannsteknologi har gått ned med 65 søkere fra 210 til 145, noe som gir en nedgang på 31 prosent fra i fjor. Dette studiet har hatt svært gode søkertall de siste årene, med 230 søkere i toppåret 2013. Søkertallene til marin teknikk har hatt en nedgang på 36 prosent fra 90 til 54 søkere.

HiB-rektor Ole-Gunnar Søgnen er likevel ikke bekymret for nedgangen.

— Vi er ikke overrasket over at vi ser en nedgang i de fagene som er direkte tilknyttet oljebransjen. Men vi fyller fremdeles de plassene vi har med god margin. Disse fagene har hatt en kontinuerlig oppgang de siste tolv årene. Derfor kan vi tåle en liten nedgang uten at det er noen krise av den grunn, sier han.

Han understreker at søkertallene til de mer tradisjonelle ingeniørfagene innen bygg og anlegg, IKT og elektro har hatt en tilsvarende økning.

— Dette året er det de klassiske studiene innen byggfag, landmåling og elkraft som øker mest. Så alt i alt kan vi konkludere med at norske ungdommer fremdeles ønsker å ta en teknologisk utdanning. Dette lover godt for de sektorene i samfunnet som har hatt utfordringer med å rekruttere ingeniører på grunn av press i markedet, sier Søgnen.

Også HiB opplever en økning i søkertallene på økonomiutdanningene. I år er det 13 prosent flere søkere til disse utdanningene sammenlignet med i fjor.

Å si at de som før ville søkt petroleum i år heller søker samfunnsøkonomi, tror jeg blir en forenklet slutning.

Søker økonomi

På UiB går lektorutdanningene, språkfag og informasjonsteknologifrem med henholdsvis 10, 12 og 24 prosent flere søkere. Også fagområder innenfor historie, filosofi og religion går frem med 14 prosent.

Vinneren er imidlertid samfunnsøkonomi, med en økning på 49 prosent i forhold til i fjor. Årsstudiet i samfunnsøkonomi har en økning på hele 62 prosent.

- Har økonomifagene stjålet studenter fra ingeniørutdanningene?

— Å si at de som før ville søkt petroleum i år heller søker samfunnsøkonomi, tror jeg blir en forenklet slutning. Men jeg er ganske sikker på at konjunkturtrenden vi nå er inne i, med lavere oljepriser og redusert etterspørsel, påvirker i alle fall deler av studentmassens søkerpreferanser, sier UiB-rektoren.

— Samfunnsøkonomi henvender seg nok i større grad til offentlig sektor enn privat sektor. Når vi ser et fall i oljeprisene, ser vi også en interesse innenfor studier som kan gi jobbmuligheter innenfor offentlig sektor og andre muligheter i privat næringsliv. Det er ikke unaturlig, legger han til.

Trond Markussen, president i Norges Ingeniør- og Teknologorganisasjon (Nito), er ikke bekymret for at økonomifagene trekker studenter fra ingeniøryrkene.

— Petroleumsnæringen er en svært konjunkturavhengig bransje, og det er ikke unaturlig at søkertallene vil følge disse svingningene, sier han og legger til:

— Det er likevel gledelig å se at ingeniørfagene som helhet fremdeles har svært gode søkertall, og at studenter som ønsker å studere ingeniørfag velger spesialiseringer innen bygg, og anlegg, IKT og andre retninger, sier han.

rektornhh001.jpg
ROAR CHRISTIANSEN

NHH mest populær

Også søkertallene til NHH viser at økonomi er populært blant studentene. 2117 søkere har NHHs bachelorprogram i økonomi— og administrasjon som førsteprioritet i år. Det er en økning på 4,9 prosent fra fjoråret.

Dermed har NHH igjen landets mest søkte studieprogram blant førstegangssøkere. Studiet har vært mest populært i flere år, men ble i fjor forbigått av juss-utdanningen på UiO.

– Med nesten fem førsteprioritetssøkere for hver studieplass er NHH også i år garantert et bachelorkull med topp studenter. De nye studentene vil møte et studium som er vesentlig forbedret, sier rektor Frøystein Gjesdal.

Totalt har 4750 studenter søkt seg til NHH. Det er en økning på 5,6 prosent fra 2014. Masterprogrammene øker også i søkertall, og programmet Master of Science in Economics and Business Administration øker fra 975 unike søkere i fjor til 1261 søkere i år, en økning på nesten 30 prosent.

Gjesdal tror økning i søkertallene til skolen henger nøye sammen med nedgangstidene i oljebransjen.

— I fjor var situasjonen motsatt. Da satset man stort på ingeniørfag og søkertallene våre ble deretter. Nå er vi tilbake der vi pleier å være, sier han.

«Økonomibyen Bergen»

Populariteten i økonomifag både på NHH og universitetet, gjør Bergen verdig tittelen «økonomibyen Bergen», mener UiB.

— Bergen befester dermed sin posisjon som en ledende studieby innen økonomifaget, skriver UiB i en pressemeling.

Også NHH rektor er fornøyd med de høye søkertallene til økonomifagene til Bergens utdanningsinstitusjoner. Han mener økningen for økonomifagene i Bergen totalt sett, befester Bergen sin posisjon som en ledende studieby innen økonomifaget.

Ifølge Statistisk sentralbyrås rapport ombehovet for arbeidskraft frem til 2030, vil det bli mindre behov for økonomer. Dersom dagens utvikling fortsetter, vil vi i 2030 ha rundt 47.000 for mange med mastergrad i økonomi og administrasjon, skrev Aftenposten i mars.

På landbasis har 127 929 personer 2015 søkt til høyere grunnutdanning gjennom Samordna opptak. Dette er cirka 8000 flere søkere enn i 2014, det vil si en økning på 6,7 prosent.