I virvaret som hersket ettervalgs-Bergen, hadde Frp en nøkkelrolle. Først da Frp sa seg villig til å støtte et Høyre-KrF-Venstre byråd, var det klart at Herman Friele ble ordfører og Monica Mæland varaordfører.

I avtalen som ble inngått mellom byrådspartiene og Frp, står det svart på hvitt at «avtalepartene har til hensikt å samarbeide om byens budsjetter i perioden»

Som betaling fikk Frp flust med politiske bein.

Overraskelsen var stor i rådhusets 12. etasje da første runde med budsjettforhandlinger havarerte.

— Jeg er mest forundret over at byrådet ikke har hatt noen dialog med Frp underveis i budsjettarbeidet, sa Aps gruppeleder og tidligere byrådsleder Anne-Grete Strøm-Erichsen i går.

I avtalen med Frp står det også at «det forutsettes regelmessige konsultasjoner mellom Byrådet og Fremskrittspartiet».

Byrådet har tross alt brukt over en måned på å sy sammen budsjettforslaget, mens bystyresiden må ta stilling til en lang rekke dramatiske kutt i løpet av 15 dager. Budsjettet er årets viktigste politiske sak.

Det tidligere Ap-dominerte byrådet hadde ikke støtteparti og ingen naturlig budsjettpartner. For Ap ble det fire år med vekslende støtte fra høyre- og venstresiden. Drevet fra skanse til skanse av en påplussingskåt opposisjon.

Gårsdagens brudd kan tyde på at det sittende mindretallsbyråd også skal få føle at de er nettopp det. Et mindretallsbyråd.

Neste mandag skal bystyret vedta budsjettet. Uten en avtale, er det vanskelig å se for seg at byrådet blir sittende. Byrådet kan riktignok lene seg på en bestemmelse i kommuneloven som pålegger bystyret stemmeplikt i budsjettsaker.

Da vil voteringen skje i to omganger. Først får alle partier stemme på sitt eget budsjett. Deretter blir de to budsjettforslagene med flest stemmer satt opp mot hverandre. Da er bystyret tvunget til å velge enten byrådets eller Aps budsjettforslag.

Slikt har skjedd før i Bergen. Det endte med at venstresiden forlot salen i protest og ble truet med represalier av daværende ordfører Ingmar Ljones.

I mellomtiden har Bergen fått byparlamentarisme. En styringsform som ikke er forenlig med stemmeplikt, selv om lovparagrafen ligger der. Nå er det ingen vei utenom forhandlingsløsninger. Blir det ingen enighet, går byrådet av.