— Det blir endringer også i Bergen, sier informasjonsdirektør Dag Christiansen.

1. august setter Falken i gang et pilotprosjekt i Oslo som tar sikte på å få ned selskapets utgifter ved bilredningstjenesten. Selskapet er ikke fornøyd med at de har langt større utgifter enn konkurrentene NAF og Viking.

— Våre servicesjåfører har hittil vært fast ansatt i Falken. Nå blir de fristilt fra selskapet og i fremtiden vil de utføre oppdrag fra oss som selvstendig næringsdrivende. Vi tror det er en bedre løsning for alle parter, sier Christiansen til BT.

Han avviser at dette i realiteten er dårlig skjulte oppsigelser.

— Dette er et tiltak som skal gjøre Falken og våre sjåfører mer fleksible, og som begge parter vil tjene på. Sjåførene vil koste oss mindre, samtidig som de får anledning til også å ta jobber fra andre oppdragsgivere. Sannsynligvis vil også redningstjenesten bli billigere.

Pilotprosjektet vil bli løpende evaluert, og kan ifølge informasjonsdirektøren bli overført til andre områder av landet hvis det er vellykket.

— De store byene er de mest aktuelle områdene, bekrefter Christiansen.

— Nøyaktig hvilke endringer som vil komme i Bergen er ikke avgjort ennå. Det vil avhenge av lokale forhold, resultatene fra Oslo og av hvilke forslag våre ansatte i Bergen selv kommer med. Vi ønsker å få en dialog med dem om dette. Men forandringer vil det nok uansett bli, sier Christiansen.

De ansatte hos Falken i Bergen ble informert om pilotprosjektet på et informasjonsmøte tirsdag ettermiddag. Deres tillitsvalgte vil ikke si stort om de ansattes reaksjoner på sparebudskapet.

— Vi er ennå så tidlig i prosessen at jeg ikke ønsker å kommentere noe som helst, sier de ansattes tillitsvalgte, Kurt Helle.