n Dronning Sonjas skolepris tildeles en skole som utmerker seg ved å praktisere likeverd og inkludering. Apeltun skole er den andre prisvinneren.

n En jury utpeker vinneren, mens dronning Sonja overrekker prisen. Juryen ledes av professor Edvard Befring.

n Juryen har lagt vekt på at Apeltun lykkes i å gi hvert barn følelsen av å mestre noe. Skolen bruker filosofi i undervisningen, barn og voksne spiser sammen og har felles morgensamling. Stor vekt på fysisk aktivitet og kunst.

n «Vi vil se stjerner» er skolens visjon.