• Alvøen rideklubb har hatt tilhold på Alvøen gård siden 70-tallet. I november 1989 ble det inngått en bruksavtale mellom rideklubben og Alvøen gård, som ga klubben bruksrett til et avgrenset område til november 2029.
 • Våren 1999 inngikk rideklubben og forpakter Didrik Fasmer jr en samarbeidsavtale. Fasmer ville sette opp en ny stall i løpet av 1999, og bygge ny ridehall i løpet av år 2000.
 • Samarbeidet begynte godt, men etter hvert oppsto det gnisninger mellom partene. Striden gjaldt for en stor del penger, blant annet finansieringen av den nye ridehallen og vedlikeholdskostnader på hele anlegget.
 • Høsten 2000 ga rideklubbens styre uttrykk for at det var umulig å samarbeide med Fasmer jr.
  1. desember i fjor hevet Fasmer samarbeidsavtalen, fordi han mente det var vesentlige avtalebrudd. Rideklubben aksepterte ikke hevingen av avtalen.
   1. januar saksøkte Fasmer rideklubben, og krevde at rideklubben fravek lokalene, og at han skulle tilkjennes erstatning for utgifter og kontraktsbrudd.
    1. april møttes partene i byretten. Fasmer tapte på alle punkter. Rideklubben ble frifunnet, og Fasmer ble dømt til å betale til sammen 73 000 kroner i saksomkostninger. Fasmer anket til lagmannsretten, der saken ikke er behandlet ennå.
    • Denne saken førte til en lang rekke andre saker, som nå befinner seg ulike steder i rettssystemet. To nye saker skal opp for byretten, to inkassokrav er behandlet i Forliksrådet, ytterligere 19 andre inkassokrav er reist, og en sak venter på behandling i lagmannsretten. I tillegg har namsretten hatt en sak med fem hesteeiere som skulle kastes ut. De vant både der og i lagmannsretten.
    • Hittil har partene brukt rundt en halv million kroner i saksomkostninger.