Her finn du oss:

Bn held til i nye og moderne lokale i 3. etasje i Øyrane Torg, Indre Arna.

(Bruk trappegang/ heis ved Safari)

Vår kontortid er: Månd. — fred. kl. 08.00 - 16.00.

Drift:

Bn blir produsert av ein stab på ca ti årsverk. Av desse er fem i redaksjonen, fire på marknadsavdelinga og eitt i resepsjonen. Forretningsdrifta blir ivaretatt gjennom selskapet AvisConsult AS.

Trykking skjer hos Mediatrykk på Kokstad.

Distribusjon:

Bn har tidlegdistribusjon i det meste av dekningsområdet. Dvs. at abonnentane får avisa i postkassen før kl. 07.00 om morgonen. Der denne tenesta ikkje er tilgjengeleg blir avisa sendt pr. post.

Opplag:

Godkjent opplag i 2006 var 4.295.

Eigar: Bergens Tidende (100 %)