— Vi kan ikke gjøre noe med det som skjedde i Nazi-Tyskland, men vi kan forhindre at historien gjentar seg, sa Therese Forland til BT under markeringen som samlet et par hundre deltakere. Sammen med venninner og medelever fra Åsane Folkehøgskole gikk Therese i fakkeltog rundt Smålungeren og til Torgallmenningen i går kveld. Både for å markere Krystallnatten og for å si nei til all rasisme og nynazisme.

Israel-kritikk

Krystallnatten 9. november blir markert av antirasister i hele Europa. Det var natten da de tyske nazistene angrep jøder, brant synagoger og knuste jødiske butikker og hjem. 9. november ble begynnelsen på den systematiske utryddelsen av nazistenes fiender, først og fremst jøder, men også sigøynere, homofile, funksjonshemmete og kommunister.

Hovedparolen i fakkeltoget gjennom Bergen var «Nei til all rasisme». En parole som også rettet seg mot myndighetene i jødenes egen stat Israel.

— Vi må skille klart mellom det nazistene utsatte jødene for og Israels egen gryende apartheidpolitikk overfor det palestinske folk. Derfor må vi opprettholde kritikken mot Israel, sa Yngve Træland i Norsk Folkehjelp.

Professor Frank Aarebrot, som holdt foredrag før markeringen, er heller ikke i tvil om at antirasister kan peke mot Ariel Sharons Israel med god samvittighet.

Hverdagsrasismen

Aarebrot har selv jødisk kone, og fortalte at han personlig ikke kjenner noen som hater Israels politikk mer enn hennes familie.

— Markeringen av Krystallnatten er viktig, men den daglige holdningskampen mot rasisme må skje i nabolaget, på skolen og jobben. Hverdagsrasismen begynner i det små. Forakt for svakhet er innebygd i alle de byggeklossene som til sammen skapte nazismen, sa Aarebrot.

Politikk-professoren etterlyser større presisjon i bruken av begrepene rasisme og nazisme. Han understreket også at det fantes rasister blant mange som kjempet mot nazistene under 2. verdenskrig.

Advarte minoriteter

— Noen av våre egne tapre motstandsfolk under 2.verdenskrig satt på sine kontorer og begrunnet hvorfor norske tatere måtte steriliseres. Slike rasistiske forestillinger levde langt inn i deler av norsk psykiatri i mange år etter krigen, sa Aarebrot, og påpekte at man utmerket godt kan være rasist uten å være nazist.

— Ja det motsatte er faktisk også mulig, tilføyde han.

Han advarte også minoriteter mot å uttrykke rasistiske holdninger.

— En du svart og får parkeringsbot i Bergen, så kan du ikke kalle nordmenn for rasister av den grunn. Da er man paranoid. Selvsagt får han boten fordi han har feilparkert.

— En del innvandrergrupper misbruker begrepet når de generaliserer og kaller nordmenn for rasister på bakgrunn av negative opplevelser.

Hitler og populister

Den grunnleggende feilslutningen ved både rasisme og nazisme er troen på at det eksisterer en kollektiv vilje i hodene på alle mennesker som tilhører en gruppe. Det er naturstridig og ekstremt uvitenskapelig å trekke slutninger om enkeltmennesker på grunnlag av om de har brune øyne eller kommer fra Afrika. Tar vi som utgangspunkt at vi alle er enkeltindivider får vi et fargeblindt samfunn uten rasisme, sa Aarebrot.

Han ser flere likhetstrekk mellom Adolf Hitler og enkelte norske politikere som henfaller til rå populisme.

— Hitler snudde kappen etter vinden, akkurat slik noen av våre egne politikere gjør. Det ligger i høyrepopulismens natur å ha et smørbrødbord av vrangforestillinger som folk kan velge i, sa valgforskeren og Ap-mannen Aarebrot.

JENTER MOT RASISME: Rita Nesse, Synnøve Tokerud og Therese Forland fra Åsane Folkehøgskole deltok i markeringen av Krystallnatten i Bergen i går kveld. <p/>HELGE SKODVIN (foto)