Rundt 200 personer med tente fakler deltok i markeringen som ble arrangert i forbindelse med trykkingen av Muhammed-karikaturene og den påfølgende volden i mange muslimske land. Muslimer, kristne og humanetikere sto samlet bak appellene om respekt, tillit og forsoning.

– Vi må respektere hverandres tro, og vi må snakke ut med hverandre. Jeg håper dette kan bli begynnelsen på noe positivt, sa Raouf Fsili, nestleder for Bergen moské.

Det var også appeller fra representanter for LO, byrådet og Kontaktutvalget for innvandrere i Hordaland.

Samba Njie, leder i Det felles innvandrerråd, var litt skuffet over deltakelsen i markeringen. Han var enda mer skuffet over at Bergens ordfører Herman Friele ikke hadde svart på invitasjonen om å delta.

– Heldigvis er byrådet representert, sa Njie, og pekte på oppvekstbyråd Hans-Carl Tveit (V).

– Bergen skal være en god møteplass for ulike kulturer, og en gjestfri og åpen by, sa Tveit i sin appell.

Politiet holdt markeringen under oppsikt, men alt gikk fredelig for seg.

KNUT EGIL WANG