— Med denne veten signaliserer vi motstand mot det planlagte luftspennet tvers over Nordhordland. Hele lokalsamfunnet er imot at kraftledningene mellom Kollsnes og Mongstad blir lagt som luftspenn. Vi krever at kraftledningen blir lagt som sjø- og jordkabel hele veien.

Det sa leder i naturvernforbundet i Nordhordland, Børje Møster, under vardebrenningen på toppen av Håøytoppen i går kveld.

Kraftlinjer i luftspenn vil skade landskap, natur og dyreliv mener forbundet.

Rundt 60 demonstranter, og to BKK-ansatte, samlet seg på toppen etter et times fakkeltog på hålkeføre.

Samtidig ble det også tent vardebål på Vetåsfjellet, Nøttveitveten på Radøy og Årås i Austrheim.

10 ganger dyrere

Over jul sender NVE (Norges vassdrag og energivesen) utbyggingsplanen ut på anbud. Prosjektleder Solveig Renslo i BKK, som deltok på marsjen i går, sier at det er beregnet at en sjø- og jordkabel vil koster ti ganger mer enn å bygge luftspenn.

Den ekstrakostnaden bør oljeselskapene som vil ha strømmen dekke, mener Møster.

— Det er de som skal bruke mesteparten av strømmen, og som har påført seg selv et enormt strømbehov til gasskraftverket på Mongstad. Strømmen skal også brukes til å pumpe mer olje opp av Nordsjøen. Denne kostnaden med jord- og sjøkabel er tjent inn igjen på noen få minutter med oljeboring, og blir blåbær i den store sammenhengen, sa Møster.

Nasjonal interesse

Han mener striden om kraftlinjen i Nordhordland ha nasjonal interesse. En seier for Naturvernforbundet her vil smitte over på utfallet også når det gjelder planlegging av en ny kraftlinje langs Hardangerfjorden og kraftlinjen gjennom Sogn og Sunnmøre.

— De tre planlagte luftspennene vil medføre varige skader på landskap, natur og dyreliv i store deler av Sør-Norge. Oljeselskapene, kraftutbygger og staten viser maktarroganse overfor lokalbefolkningen.

MOBILISERER: Leder for Naturvernforbundet i Nordhordland, Børje Møster, ledet fakkeltoget protest mot nye kraftlinjer i Nordhordland i går.