Flere hundre mennesker gikk i tog i protest mot nedleggelse av de to ungdomsinstitusjonene.

— La Styve leve, la Garnes leve! Nei til barn på anbud, lød de taktfaste ropene i protesttoget.

— Det er helt fantastisk at så mange har møtt opp. Nå håper vi at vi får gitt noen tydelige signaler til Bufetat og Bufdir, sier Trond Fauske, som jobber ved Styve gård, og var en av initiativtakerne til fakkeltoget.

Fakkeltoget startet ved julegranen på Torgallmenningen kl. 17.00.

- Dramatisk

  • Dette er dramatisk og betyr i realiteten en rasering av institusjonstilbud for ungdom innen barnevernet i Bergen, sier styrer Arvid Møll ved Garnes ungdomssenter.

Han understreker at konsekvensene blir større enn først antatt.

— I tillegg til at Styve gård trues av nedleggelse er også situasjonen ved Garnes meget kritisk. Også denne institusjonen kan bli tvunget til å legge ned. Det betyr at vi mister 26 plasser totalt, sier Møll.

(Saken fortsetter under videoen)

Garnes ungdomssenter har 12 plasser, Styve gård har 14.

— Den statlige innkjøpspolitikken er helt ødeleggende for tilbudet til vanskeligstilt ungdom i bergensområdet, sier Møll.

- I strid med Soria Moria

Hvis Styve og Garnes må innstille driften, finnes det ikke lenger noe tilbud for gruppen av ungdom som de to institusjonene tar mål av seg til å hjelpe, barnevernsvernsbarn med rusproblemer i alderen 12 til 23 år.

Styve gård og Garnes ungdomssenter er drevet i privat regi av Kirkens sosialtjeneste.

— Det som vi nå ser, er at institusjoner, det vil si etablerte virksomheter i frivillig ideell regi, ikke er konkurransedyktige på pris, sier Møll, som mener dette er stikk i strid med regjeringens intensjoner i Soria Moria-erklæringen, som tilsier at ungdom skal få den hjelpen de trenger i sitt nærmiljø.