Fakkeltoget for Per Kristian Slåttli kommer i stand på initiativ fra familien til Per Kristian Slåttli, som rømte fra lukket avdeling på Sandviken sykehus i april i år. Siden har ingen sett ham.

Bare et døgn etter at fakkeltoget ble kjent på Facebook, har over 300 personer meldt fra om at de vil delta. Arrangementet som blir avsluttet i Johanneskirken, blir både en protest og en markering av savnet.

— Fakkeltoget blir en sterk, offentlig synliggjøring av kritikkverdige holdninger i vårt lokale psykiske helsevern, sier Ingunn Lunde, tanten til Per Kristian.

— Samtidig blir dette en anledning til å være sammen i savnet etter Per Kristian for den store venneskaren hans.

Rømte over rekkverket

For få uker siden rettet familien til Per Kristian sterk kritikk mot måten Sandviken sykehus håndterte og vurderte situasjonen, da han rømte like før midnatt 30. april i år. Det skjedde tre dager etter at musikeren ble innlagt på lukket avdeling. 23-åringen fikk diagnosen manisk psykotisk og ble sjekket hvert femte minutt.

I en røykepause på en veranda hoppet han over rekkverket på sykehuset og sprang mot Gamle Bergen. Han kastet av seg sykehusklærne på veien. Under hadde han dongeribukse og mariusgenser.

Kort tid etterpå så en kvinne som luftet hunden en ung mann løpe ut i vannet ved Elsesro, for så å komme opp igjen og forsvinne bak et hjørne. Dette er den siste sikre observasjonen av Per Kristian Slåttli.

Sendte ikke nødmelding

Familien er svært kritisk til at sykehuset ikke sendte nødmelding til politiet, da Per Kristian rømte. Vakthavende lege mente at det ikke var fare for pasientens liv og helse.

- I den kritiske fasen den første natten fikk vi ingen hjelp av politiet, fordi de hadde fått opplyst at det ikke var fare for liv og helse. Vi følte oss maktesløse, sa faren Hallstein Lunde til BT den 29. november i år.

Familie og venner måtte ut og lete selv i dager og netter. Men Per Kristian er aldri blitt funnet.

— Fakkeltoget er uttrykk for en dyp bekymring over omstendigheter både under oppholdet på Sandviken og hvordan rømningen ble håndtert, sier tanten Ingunn Lunde.

— Sykehuset klarte ikke å ta vare på en akutt syk person og varslet heller ikke på en forsvarllig måte da rømningen var et faktum. I ettertid har Sandviken heller ikke tatt ansvar for den fatale feilvurderingen. Hadde de gjort det, ville verken fakkeltoget eller medieoppslagene kommet i stand.

— Men også Fylkeslegen konkluderer med at Sandviken sykehus ikke brøt lover og regler?

— At det som skjedde blir ansett for å ligge innenfor rammen av forsvarlig behandling, mener vi også er sterkt bekymringsfullt, svarer Ingunn Lunde.

Appell ved Pasientombudet

Neste fredag skal pasientombud Rune Skjælaaen holde appell ved Musikkpaviljongen før fakkeltoget går mot Johanneskirken. Arrangementet som er åpnet for alle, blir avsluttet i kirken med ord, musikk og lys. Dialogprest Hildegunn Isaksen leser dikt og bønner.

— Musikken var Per Kristians liv, og musikkinnslag ved familie og venner blir sentralt i markeringen i kirken. Vårt håp er at vi alle kan finne styrke gjennom fellesskapet i musikken, sier Ingunn Lunde.