Kjell Fylkesnes driv bilforretning på Stord. Rett før han skulle stengte verkstaden klokka halv fire i ettermiddag, blei han utsett for eit frekt tjuveri.

— Ein mann gjekk rett inn og sette seg inn i ein bil som stod parkert i verkstaden. Han rygga ut og for av garde i den eldre BMW-en.

Fylkesnes og dei ansatte var akkurat blitt vaksinert for svineinfluensa, og skulle slappe av i 20 minuttar.

— I staden blei vi småforbanna.

Fylkesnes ringde politiet umiddelbart, men var usikker på kva retning tjuven køyrde i. Men etter å ha tatt ein kikk på dei 13 overvåkingskameraa på staden, la han merke til ein eldre Wolkswagen som stod parkert på baksida av forretninga. Fylkesnes trur sjåføren av denne bilen samarbeida med tjuven.

— På kameraet kom det fram at han som henta bilen hadde sete på utsida og rekognosert.

Innhenta etter to timar

Både politiet og bilforhandlaren gjenkjende den andre bilen, og det sette politiet på sporet. Klokka 18 innhenta politiet tjuven på Halhjem.

— Vi har pågripe en person i bilen idet han kom til Halhjelm, stadfestar operasjonsleiar Terje Tonning ved Haugaland og Sunnhordland politidistrikt.

Den 29 år gamle vestlendingen blei frakta til sentralarresten på Hordaland politikammer, og sit no i avhøyr. Han er ein kjenning av politiet. I bilen hans blei det også funne det politiet mistenkjer er tjuvegods.

— Det var forskjellige ting i bilen. Om det er tjuvegods eller ikkje vil etterforskinga vise.

Roser politiet

Politiet stadfestar at det var fleire personar ved bilforretninga, men seier at deira rolle enno ikkje er avklart.

Kjell Fylkesnes roser politiet for innsatsen.

— Politiet har gjort ein kjempejobb med så rask ekspedering.

Bilen er no komen attende til Stord.

— Dette var ein bil som ein kunde eigde, så det var skikkeleg irriterande, seier Fylkesnes om tjuveriet.