— For oss i fagskolene er dette et stort løft, sier Torbjørn Tvedt, rektor ved Bergen Tekniske Fagskole og leder av Forum for Tekniske fagskoler på landsplan. Han har kjempet i flere år for å sikre skoleslaget anerkjennelse og opplever loven som en særdeles god julepresang.

Etter det Bergens Tidende erfarer vil Nasjonalt organ for kvalitet i utdanningen, NOKUT, få i oppdrag å godkjenne fagskoleutdanningen. Organet godkjenner i dag høgskoleutdanningen. Dette innebærer at fagskolene frigjøres fra videregående skolesystem og legges opp mot høgskolesystemet. Den nye loven skal gjøre yrkesrettet utdanning til et reelt alternativ til lange utdanningsløp på universitet og høgskoler.

Knut Bjørvik, leder for Studentrådet, tror dette vil gi skoleslaget langt større anerkjennelse.

Hordaland er det fylket i landet som har satset mest på tekniske og maritime fagskoler. 20 av de 110 millioner kroner som fagskolene koster, brukes i Hordaland. Bergen Tekniske Fagskole og Bergen Maritime videregående skole er de to største. Deretter følger skolene på Rubbestadneset på Bømlo og Austevoll, samt en klasse på Voss.