• Han ble oppsagt da bedriften gikk fra å være et personlig foretak til å bli aksjeselskap. Arbeidsgiver mente det måtte være mulig å kvitte seg med ham. Den oppsigelsen måtte hun trekke tilbake, forteller Jørn Eggum i Fellesforbundet.

Han er ikke i tvil om at hans medlem fikk oppsigelsen fordi han hadde organisert seg.

— Jeg vil karakterisere disse arbeidsforholdene som slavekontrakter.

Eggum mener dette er et grovt eksempel på sosial dumping.

— Arbeidsgiver bryter en rekke paragrafer i arbeidsmiljøloven, og timelønnen ligger mellom 50 og 60 kroner under minstelønn og er halvparten av gjennomsnittet for bransjen.

— Hun konkurrerer ut andre i bransjen ved å betale de ansatte dårlig, fortsetter han.

Nå håper Eggum at de 12 ansatte skal få ordnede lønns- og arbeidsvilkår.

— Jeg er redd for at det finnes flere bedrifter der ute som opererer på samme måte. Denne gruppen er lett å misbruke fordi de ikke kjenner rettighetene sine.