Den første dagen av rettssaken mellom Fagforbundet og Bergen Brannkorps Forening (BBF) ble sistnevnte beskyldt for å bruke korpsånd og trusler om illojalitet for å få brannfolkene til å melde seg ut av Fagforbundet.

— Dette er et uniformert korps hvor korpsdisiplin spilte inn, sa advokat Geir Høin, som også la frem dokument der BBF oppfordret medlemmene til lojalitet i saken.

Geir Mosti, som representerer den politiske ledelsen i Fagforbundet under rettssaken, er mer direkte. Han hevder at den lokale foreningen blant annet brukte høyttalersystemet på brannstasjonene til å advare brannfolk mot å møte på Fagforbundets orienteringsmøter.

— Jeg skjemmes av at tillitsvalgte på så høyt nivå går så langt som de har gjort her. Jeg kaller det for trakassering, sier han

Nedlagt eller ikke?

Fagforbundets advokater brukte hele første dag av den fem dager lange rettssaken til sine innledningsforedrag.

Et sentralt tema er hvorvidt Norsk Kommuneforbund ble lagt ned da det i 2003 ble slått sammen med Helse og sosialforbundet til Fagforbundet.

Temaet er sentralt fordi de lokale foreningene i så fall ville stå friere til å velge forbund.

Advokat Høin mener Kommuneforbundet ikke ble lagt ned, selv om han vedgikk at det ble fremstilt slik offentlig i 2003.

Davidsen utmeldt

Det setter spiss på rettssaken at Jan Davidsen, som både var leder i Kommuneforbundet og siden i Fagforbundet, selv er medlem i BBF.

Det satte også sitt preg på Fagforbundets advokater:

— Det er klart at man tar ikke forbundslederens forening og stykker den opp og behandler den helt vilkårlig, sa advokat Hans Chr. Monsen, mens kollega Høin refererte til en telefon Davidsen skal ha fått fra BBFs nestleder få dager før Kommuneforbundet vedtok sammenslåingen i juni 2003.

— Jan Davidsen ble ringt opp rett før forbundsmøtet. Der ble han fortalt at han ikke kunne stille til valg som leder for Fagforbundet fordi han var meldt ut. Det forteller litt om metodene, sa Høin.

Høin brukte det som et av flere indisier på at BBF forsøkte å melde ut medlemmer som ikke selv ønsket det.