Forholdet ble kjent etter at nestlederen gikk av i fjor. Da kom han selv til fagforeningen og betalte inn en større sum.

Betalt tilbake

Ingen i fagforeningsledelsen ønsker å uttale seg om saken til Bergens Tidende. Men BT får vite fra en sentral fagforeningskilde at mannen mistenkes for å ha underslått nærmere en million kroner. Saken ble anmeldt til politiet i fjor høst.

Den anmeldte sier til BT at han har betalt tilbake over en halv million kroner. Han mener beløpet dekker det han har forsynt seg med. Utover det ønsker han ikke å uttale seg om saken.

Det er tredje gang på fire år at større underslag fra fagforeninger i kommuneforbundet i Bergen anmeldes til politiet.

Flere anmeldelser

I 1998 anmeldte Norsk Kommuneforbund i Hordaland en kasserer i en fagforening på en institusjon i Bergen for underslag av en drøy halv million kroner. Denne saken ble endelig henlagt av statsadvokaten i januar i år etter bevisets stilling.

I fjor anmeldte Norsk Kommuneforbund i Bergen en kasserer i en lokal fagforening for underslag av 530.000 kroner. Kassereren er siktet i saken og har i følge hennes advokat, Olav Jordal, delvis innrømmet forholdet.

I begge sakene er det avdekket amatørmessige kontrollrutiner. Blant annet har ikke revisorene sjekket saldoen på fagforeningenes kontoer. Avtroppende leder i Norsk Kommuneforbund i Bergen, Bernt Inge Vederhus, uttalte i januar til Bergensavisen.

Konto i null

-Så kom en av oss på den glupe ideen å ringe banken for å sjekke saldoen. Da fikk vi sjokk. Saldo på fagforeningens konto var null!

Svake rutiner når det gjelder kontroll og revisjon er etter det BT har grunn til å tro også årsaken til at nestlederen i fagforeningen har kunnet forsyne seg av store beløp over flere år uten at det har blitt oppdaget.

Det er vanlige medlemmer av fagforeningen som blir valgt til revisor. Det er ikke vanlig at fagforeninger bruker profesjonelle revisorer til å revidere regnskaper selv om fagforeningen sitter på store verdier.

Skjerper rutinene

På siste landsmøte i Norsk Kommuneforbund fikk fylkesleddet et utvidet ansvar for å føre kontroll med regnskapene til fagforeningene. Det opplyser forbundssekretær i Kommuneforbundets organisasjonsavdeling, Villy Nordmo.

-Vi har hatt to til tre underslag hvert år blant våre 660 fagforeninger landet over. Vi tar underslagssaker forferdelig alvorlig. Det er ingen ting verre enn å misbruke sin tillit.

Han sier det finnes klare retningslinjer for hvordan regnskaper skal revideres. Blant annet skal saldoene på fagforeningenes konto sjekkes. Han erkjenner at kommuneforbundet har et problem.

-Vi må være så ydmyke. Kontrollen har ikke vært så sterk som vi kunne ønske.